A városi hőszigetek elleni küzdelem és a városi élet javításának átfogó megközelítése

  • Olvasási idő:3perc

Az éghajlatváltozás a globális viták előterében áll, és az emberiség környezeti hatásainak csökkentésére irányuló stratégiákat és politikákat ösztönöz. Az éghajlatváltozás egyik gyakran figyelmen kívül hagyott aspektusa az emberi egészségre gyakorolt hatása, különösen a sűrűn lakott városi területeken, ahol a városi hőszigethatás súlyosbítja a hőséggel kapcsolatos egészségügyi kockázatokat.

kapcsolódó cikkek


A városi hőszigetek megértése: A tényezők összetett kölcsönhatása

Mi az a hősziget ?

A hősziget olyan jelenség, amely főként városi környezetben fordul elő, és jellemzően magasabb hőmérsékletekkel jár, mint a környező vidéki területeken. A hősziget-hatás oka több tényezőre vezethető vissza, beleértve a városi területeken található kevesebb növényzetet, a nagyobb népsűrűséget, valamint a hőt elnyelő és visszasugárzó felületek jelenlétét, mint például az épületek, az utak és a járdák.

De a globális átlaghőmérséklet látszólag csekély emelkedése jelentős következményekkel jár az emberi egészségre nézve. A hőségnek való kitettséggel kapcsolatos kockázatok közé tartozik a korai halálozás, a szív- és légzőszervi problémák és a megnövekedett kórházi kezelések száma. A városokban ezek a kockázatok felerősödnek az olyan tényezők miatt, mint a korlátozott növényzet, a sűrű népesség és a hőelnyelő felületek.

A barcelonai Institute for Global Health által végzett, 2023 januárjában közzétett tanulmány szerint az európai városokban a nyári halálozás több mint 4%-a a városi hőszigeteknek tudható be. A tanulmány egy lehetséges megoldást is azonosított: több fa ültetése.

A tanulmány szerint a városi területeken a fásítás 30%-ra történő növelésével a hőség okozta városi halálesetek egyharmada megelőzhető lenne.

Megoldások végrehajtása: Többoldalú megközelítés

Bár a több fa ültetése egyszerű megoldásnak tűnik, a sűrűn lakott városokban kihívást jelenthet a megvalósítása. A városi hőszigethatás kezeléséhez többoldalú megközelítésre van szükség, beleértve a meglévő fák megőrzését, újak ültetését, valamint a zöld tetők és függőleges kertek beépítését a városi tájba.

Városi erdőtelepítés: Fák ültetése és megőrzése

A városi hőszigethatás mérsékléséhez elengedhetetlen a fák megőrzése és ültetése. A fák árnyékot adnak, a párolgás révén csökkentik a felszíni és a levegő hőmérsékletét, és a szennyező anyagok elnyelésével javítják a levegő minőségét. A városoknak terveket kell kidolgozniuk a meglévő fák védelmére, miközben újakat ültetnek, biztosítva, hogy minden lakosnak hozzáférése legyen a zöld területekhez.

Zöld tetők: A zöldterületek függőleges kiterjesztése

A zöld tetők vagy tetőkertek segíthetnek csökkenteni a városi hőszigethatást azáltal, hogy további növényzetet és árnyékot biztosítanak a városokban. Ezek a zöldfelületek elnyelik a hőt, az épületek szigetelésével csökkentik az energiafogyasztást, és segítenek a csapadékvíz elvezetésének kezelésében. A zöldtetők hozzájárulnak a biológiai sokféleség növeléséhez is, mivel élőhelyet biztosítanak a városi vadvilág számára.

Függőleges kertek: Innovatív megoldások korlátozott helyekre

A függőleges kertek, más néven élő falak egy másik megoldást jelentenek a zöldfelületek növelésére olyan városi környezetben, ahol a hely korlátozott. Ezek a kertek az épületek külső vagy belső falaira telepíthetők, és a zöldtetőkhöz hasonló előnyöket nyújtanak, beleértve a hőmérsékletszabályozást, a levegőtisztítást és a csapadékvíz-kezelést.

Esettanulmány: Melbourne városi erdőstratégiája

Az ausztráliai Melbourne felismerte a városi zöldítés fontosságát, és lépéseket tesz. A melbourne-i városi erdőstratégia célja, hogy a 2020-as 22%-ról 2040-re 40%-ra növelje a fásítást, és évente több mint 3000 fa ültetését tervezi. A stratégia a zöld tetőkre és függőleges kertekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, ami átfogó megközelítést mutat a városi hőszigethatás mérséklésére és a város általános jólétének javítására.

Melbourne élen jár a városi hőszigetek csökkentésében
Melbourne élen jár a városi hőszigetek csökkentésében

A városi zöldítés jövője

A városi növényzet számos előnye – a hő okozta halálozás csökkentésétől a levegő- és vízminőség javításáig – a fenntartható várostervezés kritikus elemévé teszi. A városoknak világszerte prioritásként kell kezelniük a fák, a zöld tetők és a függőleges kertek beépítését a tájképbe a városi hőszigethatás leküzdése és a lakosok életminőségének javítása érdekében.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....