Gyakorlati tanácsok a digitális építés előmozdítására: A jövő építése a technológiával

 • Olvasási idő:8perc

Az építőipart sokáig a technológia lassankénti alkalmazójaként tartották számon. A digitális korszakba lépve azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az ágazatnak fejlődnie kell, hogy lépést tartson a gyorsan változó világgal. Az épületinformációs modellezés (BIM) felhasználásától az adatelemzés erejének kihasználásáig feltárjuk a hatékonyság javítására, a költségek csökkentésére és a fenntarthatóság előmozdítására irányuló stratégiákat az építőiparban.

Az épületinformációs modellezés (BIM) bevezetése

Az épületinformációs modellezés (BIM) egy olyan, az épületfelügyeletet, épületautomatizálást és építést megváltoztató technológia, amely lehetővé teszi az épület fizikai és funkcionális jellemzőinek digitális ábrázolását. Ezek a modellek olyan közös erőforrást biztosítanak, amely megkönnyíti az érdekelt felek, köztük az építészek, mérnökök és kivitelezők közötti együttműködést.

A BIM bevezetésének előmozdítása érdekében:

 • Fektessenek be a csapattagok képzésébe és oktatásába, biztosítva, hogy rendelkezzenek a BIM-eszközök hatékony használatához szükséges készségekkel.
 • Szabványosított BIM-protokollokat dolgozzanak ki a különböző szoftverplatformok közötti átjárhatóság javítása érdekében.
 • Ösztönözzék a nyílt BIM-szabványok, például az IFC (Industry Foundation Classes) használatát a különböző felek közötti együttműködés megkönnyítése érdekében.

Mik azok a BIM-protokollok ?

A BIM (Building Information Modeling) protokollok olyan irányelvek, szabályok és folyamatok összessége, amelyek az építési projekt teljes életciklusa során szabályozzák a digitális információk létrehozását, kezelését és cseréjét. Elengedhetetlenül fontosak a különböző érdekelt felek, például építészek, mérnökök, vállalkozók és létesítménygazdák közötti együttműködés egyszerűsítéséhez. A BIM-protokollok biztosítják, hogy minden fél hatékonyan és következetesen működjön együtt, ami jobb kommunikációt, kevesebb hibát és nagyobb hatékonyságot eredményez.

A BIM-protokollok kulcsfontosságú elemei a következők:

 • BIM végrehajtási terv (BIM Execution Plan, BEP): A BEP egy átfogó dokumentum, amely felvázolja a projekt BIM céljait, célkitűzéseit, folyamatait és teljesítendő feladatait. Meghatározza az egyes érdekelt felek szerepét és felelősségét, valamint a projektben való részvételükkel kapcsolatos elvárásokat. A BEP a projekt korai szakaszában készül, és a projekt teljes életciklusa alatt frissül.

 • BIM-szabványok: Ezek olyan szabályok és irányelvek, amelyek előírják, hogyan kell a BIM-adatokat létrehozni, kezelni és megosztani. A szabványok vonatkozhatnak a fájlformátumokra, az elnevezési konvenciókra, a modellszervezésre és az adatok átjárhatóságára. A BIM-szabványok betartása biztosítja a különböző szoftverek és munkafolyamatok közötti konzisztenciát és kompatibilitást, megkönnyítve az adatok megosztását és integrálását.

 • Fejlesztési szint (LOD): A LOD egy olyan rendszer, amely meghatározza, hogy egy BIM-modellnek a projekt különböző szakaszaiban milyen részletességű és mennyiségű információt kell tartalmaznia. A LOD 100-tól (koncepcionális tervezés) 500-ig (építéskori állapot) terjed. Minden egyes szint a projekt egy adott szakaszának felel meg, lehetővé téve az érdekeltek számára, hogy a modell pontosságát és teljességét egy adott időpontban megértsék.

 • Együttműködési eljárások: A BIM protokollok meghatározzák az érdekelt felek közötti információmegosztás és -csere eljárásait. Ez magában foglalja egy közös adatkörnyezet létrehozását (CDE), amely egy központosított digitális platform, ahol a projektinformációkat tárolják, kezelik és minden fél számára elérhetővé teszik. Az együttműködési eljárások magukban foglalják továbbá az egyértelmű kommunikációs csatornák kialakítását, a fájlmegosztási módszerek meghatározását, valamint a dokumentumok jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozó munkafolyamatok beállítását.

 • Adattulajdonlás és biztonság: A BIM protokollok meghatározzák az adatok tulajdonjogával, hozzáférésével és használatával kapcsolatos jogokat és felelősségeket. Biztosítják a szellemi tulajdonjogok védelmét és az érzékeny információk biztonságát. Ez magában foglalja az egyértelmű adathozzáférés-szabályozás kialakítását, az adatmegőrzési irányelvek meghatározását és a kiberbiztonsági intézkedések végrehajtását.

 • Modellkoordináció és ütközésfelismerés: A BIM-protokollok iránymutatást adnak a modellkoordinációra és az ütközések felderítésére, ami a különböző BIM-modellek közötti konfliktusok vagy ellentmondások azonosításának és feloldásának folyamata. Ez segít minimalizálni a hibákat és az utómunkálatokat az építés során, időt és erőforrásokat takarítva meg. A BIM-protokollok meghatározzák a koordinációs megbeszélések gyakoriságát, az ütközések felderítéséhez használandó eszközöket és a konfliktusok feloldására szolgáló eljárásokat.

 • Modellhitelesítés és minőségbiztosítás: A BIM-protokollok meghatározzák a BIM-modellek minőségének validálására és fenntartására szolgáló eljárásokat a projekt teljes életciklusa során. Ez magában foglalja a minőségellenőrzési ellenőrzési pontok felállítását, a rendszeres auditok elvégzését, valamint a modellfrissítésekre és -revíziókra vonatkozó eljárások meghatározását.

 • BIM-képzés és -támogatás: A BIM protokollok bevezetése megköveteli, hogy az érdekelt felek bizonyos szintű szakértelemmel rendelkezzenek a BIM eszközök és folyamatok használatában. A BIM-protokollok felvázolják az összes fél számára szükséges képzést és támogatást annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhassanak a projekthez.

A BIM-protokollok sikeres végrehajtásához elengedhetetlen az összes érdekelt fél erős vezetése és elkötelezettsége.

Ez magában foglalja a következő kultúra kialakítását: együttműködés és nyílt kommunikáció, beruházás a szükséges technológiába és képzésbe, valamint a protokollok folyamatos figyelemmel kísérése és kiigazítása a projekt előrehaladtával.

Íme néhány bevált gyakorlat a BIM protokollok bevezetéséhez

 • Egyértelmű BIM-stratégia kidolgozása: A BIM-protokollok bevezetése előtt alapvető fontosságú egy világos BIM-stratégia kialakítása, amely összhangban van a projekt célkitűzéseivel és követelményeivel. Ez magában foglalja a mérhető célok meghatározását, a lehetséges kockázatok és kihívások azonosítását, valamint a kívánt eredmények meghatározását.

 • Vonja be az összes érdekelt felet: A BIM-protokollok sikeres megvalósításához az összes érdekelt fél aktív részvételére és beleegyezésére van szükség. A folyamat korai szakaszában minden egyes féllel vegye fel a kapcsolatot, és biztosítsa, hogy tisztában legyenek a szerepükkel és felelősségi körükkel. Biztosítsa számukra a szükséges erőforrásokat és támogatást, hogy teljesíteni tudják kötelezettségeiket.

 • Hozzon létre egy központi BIM-menedzsment csapatot: Nevezzen ki egy külön BIM-menedzsmentcsapatot, amely felelős a BIM-protokollok végrehajtásának felügyeletéért, az érdekelt felek közötti koordinációért és a projekt ütemtervének betartásáért. Ennek a csapatnak különböző szakterületek képviselőiből kell állnia a holisztikus megközelítés biztosítása érdekében.

 • Biztosítson képzést és támogatást: Biztosítsa, hogy minden érdekelt fél hozzáférjen a BIM-eszközök és -folyamatok hatékony használatához szükséges képzéshez és támogatáshoz. Ez magában foglalja a házon belüli képzések biztosítását, az online erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítását és a technikai támogatáshoz szükséges helpdeskek felállítását.

 • Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse a BIM protokollokat: A BIM-protokollokat élő dokumentumként kell kezelni, amelyeket folyamatosan felülvizsgálnak és frissítenek, hogy tükrözzék a projekt változó igényeit. Végezzen rendszeres ellenőrzéseket a fejlesztendő területek azonosítása és a szükséges kiigazítások elvégzése érdekében.
 • Az együttműködés és a tanulás kultúrájának támogatása: Ösztönözze a nyílt kommunikációt és a tudásmegosztást az érdekelt felek között. Hangsúlyozza a csapatmunka fontosságát, és teremtsen olyan környezetet, amelyben a csapattagok felhatalmazást kapnak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, ötleteket osszanak meg egymással, és tanuljunk egymástól. Ez az együttműködésen alapuló megközelítés segít biztosítani a BIM protokollok sikeres végrehajtását, és hozzájárul a projektek hatékonyabb és eredményesebb végeredményéhez.
 • A technológia kihasználása: Használja a fejlett BIM-eszközöket és szoftvereket a munkafolyamatok racionalizálása, az együttműködés javítása és a döntéshozatal fokozása érdekében. Ide tartozik a felhőalapú platformok használata az adattároláshoz és megosztáshoz, a modellalapú becslési és ütemezési eszközök elfogadása, valamint a virtuális valóság bevezetése a tervezés vizualizációjához és koordinációjához.
 • A haladás nyomon követése és a siker mérése: Állítson fel kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-k) a BIM bevezetésének előrehaladásának nyomon követésére és a siker értékelésére. Ezek a KPI-k magukban foglalhatják a költségmegtakarítással, az időcsökkentéssel, a hibák csökkentésével, valamint az együttműködés és a kommunikáció javulásával kapcsolatos mérőszámokat. Rendszeresen értékelje a projekt teljesítményét e KPI-k alapján, és szükség szerint módosítsa a BIM protokollokat.
 • Ossza meg a tanulságokat: A projekt befejezése után végezzen projekt utáni felülvizsgálatot a BIM-protokollok bevezetése során levont tanulságok azonosítása érdekében. Dokumentálja és ossza meg ezeket a felismeréseket a szélesebb csapattal, és használja fel őket a jövőbeli projektek tájékoztatására és javítására.

A legjobb gyakorlatok követésével, valamint az együttműködés és a folyamatos fejlesztés kultúrájának előmozdításával a szervezetek sikeresen bevezethetik a BIM-protokollokat, és élvezhetik az egyszerűsített és hatékony építési folyamat előnyeit.

Az adatelemzés és a gépi tanulás kihasználása

Az adatelemzés és a gépi tanulás jelentős lehetőségeket kínál az építőipari döntéshozatal javítására. A korábbi projektekből származó hatalmas mennyiségű adat elemzése révén az érdekeltek azonosíthatják a trendeket, optimalizálhatják a folyamatokat, és végső soron jobb eredményeket érhetnek el.

Az adatelemzés erejének kiaknázásához a vállalatoknak a következőket kell tenniük:

 • Gyűjtsék és tárolják az adatokat különböző forrásokból, például érzékelőkből, berendezésekből és projektirányítási rendszerekből, biztosítva, hogy az adatok könnyen hozzáférhetők legyenek az elemzéshez.
 • Fektessen be olyan analitikai szoftverekbe és platformokba, amelyek lehetővé teszik a nagy adathalmazok feldolgozását, segítve a meglátások és trendek feltárását.
 • Lépjen partnerségre adattudósokkal vagy speciális szolgáltatókkal, hogy az építőipar egyedi igényeihez igazított egyedi algoritmusokat és gépi tanulási modelleket fejlesszenek ki.

Robotika és automatizálás integrálása

A robotika és az automatizálási technológiák átalakítják az építőipari feladatok elvégzésének módját, ami a hatékonyság, a biztonság és a minőség növekedéséhez vezet. A drónos felmérésektől kezdve a 3D nyomtatású építőelemekig ezek a fejlesztések képesek forradalmasítani az iparágat.

Ahhoz, hogy kihasználják ezeket a technológiákat, a szervezeteknek a következő lehetőségek állnak fenn:

 • Értékeljék a robotika és az automatizálás bevezetésének megvalósíthatóságát a meglévő munkafolyamatokba, azonosítva azokat a területeket, ahol az ilyen technológia a legnagyobb hozzáadott értéket jelentheti.
 • Működjenek együtt technológiai szolgáltatókkal és szakértőkkel a megoldások testreszabása és a meglévő folyamatokba való zökkenőmentes integrálása érdekében.
 • Biztosítani kell, hogy az alkalmazottak képzettek és felkészültek legyenek az ilyen technológiák melletti munkavégzésre, elősegítve az innovációt támogató kultúra kialakulását.

Fenntartható építési gyakorlatok elfogadása

A digitális technológiák döntő szerepet játszhatnak az építőipar fenntarthatóságának előmozdításában is, csökkentve az ágazat környezeti lábnyomát és támogatva a körforgásos gazdaságra való átállást.

A fenntartható építőipar előmozdítása érdekében a vállalatok ezt tehetik:

 • Használják ki az olyan digitális eszközöket, mint a BIM, az energiahatékonyság optimalizálására, a hulladék csökkentésére és az erőforrás-gazdálkodás javítására a projekt teljes életciklusa során.
 • Használják a digitális gyártási módszereket, például a 3D nyomtatást és a moduláris építést az anyaghulladék minimalizálása és az építési folyamat racionalizálása érdekében.
 • Intelligens építési technológiák, köztük IoT (dolgok internete)-érzékelők és energiagazdálkodási rendszerek alkalmazása az épület teljesítményének az építés utáni nyomon követése és optimalizálása érdekében.

Út a digitális építőipari forradalomhoz

Az építőipar a digitális forradalom küszöbén áll, az olyan technológiák, mint a BIM, az adatelemzés, a robotika és a fenntartható gyakorlatok egy hatékonyabb, költséghatékonyabb és környezettudatosabb jövő felé nyitják meg az utat.

Ezen előrelépések felkarolásával és az innovációs kultúra előmozdításával az érdekelt felek nemcsak működésüket alakíthatják át, hanem hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődés szélesebb körű céljához is.

A digitális átalakulás sikerének biztosításához elengedhetetlen az oktatásba és képzésbe való befektetés, stratégiai partnerségek kialakítása a technológiai szolgáltatókkal, valamint az egyes szervezetek sajátos igényeihez és céljaihoz igazított átfogó digitális stratégia kidolgozása.

Ezáltal olyan jövőt teremthetünk, amelyben a digitális építőipar válik normává, képessé téve az iparágat arra, hogy leküzdje a régóta fennálló kihívásokat, és teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....