Lépések az építőanyagok beszerzésének optimalizálásához a fenntarthatóság érdekében

csavarok
  • Olvasási idő:7perc

Napjaink építészeti környezetében a fenntarthatóság az épületekről való gondolkodás, tervezés és építés alapvető kritériuma. Az építőanyagok beszerzése kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a fenntartható átalakulásban. Ahogy elmélyedünk ebben a témában, hatékony stratégiákat fogunk feltárni az építőanyagok beszerzésének optimalizálására, biztosítva, hogy azok fenntarthatóak és környezetbarátok legyenek, és hozzájáruljanak építményeink hosszú távú életképességéhez.

A fenntartható beszerzés alapjai

A fenntartható beszerzés magában foglalja a környezetbarát, energiatakarékos és etikusan beszerzett anyagok és termékek kiválasztását. Az anyagok teljes életciklusának figyelembevételéről van szó – a kitermeléstől, feldolgozástól és szállítástól kezdve a beépítésen és karbantartáson át az esetleges ártalmatlanításig vagy újrahasznosításig.

A jövőben sokkal nagyobb figyelem fogja övezni a fenntartható módon előállított építőanyagokat
A jövőben sokkal nagyobb figyelem fogja övezni a fenntartható módon előállított építőanyagokat

Ez a megközelítés segít csökkenteni az építési projektek szénlábnyomát és környezeti hatását.

Fenntarthatósági kritériumok megállapítása

Az első lépés a beszerzési folyamat egyértelmű fenntarthatósági kritériumainak meghatározása. Ez olyan tényezőket foglalhat magában, mint az újrahasznosított tartalom, a tartósság, az energiahatékonyság, valamint a gyártás és a szállítás szénlábnyoma. Az olyan tanúsítványok, mint a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) vagy a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) iránymutatást nyújthatnak e választásokhoz.

Beszállítói értékelés és kiválasztás

A megfelelő beszállítók kiválasztása kulcsfontosságú. Keresse a fenntarthatóság iránt elkötelezett beszállítókat, lehetőleg olyanokat, akik zöld gyakorlatokat alkalmaznak működésük során. Értékelje beszerzési módszereiket, energiafelhasználásukat, hulladékgazdálkodásukat és munkaügyi gyakorlatukat. A helyi beszállítókkal való együttműködés szintén csökkentheti a szállítási kibocsátást.

Életciklus-értékelés

Végezzen életciklus-elemzést (LCA), hogy megértse az anyagok teljes élettartamuk során kifejtett környezeti hatását. Az LCA segít a különböző anyagok összehasonlításában és a fenntarthatósági teljesítményük alapján megalapozott döntések meghozatalában.

Az újrahasznosított és megújuló anyagok hangsúlyozása

Válassza az újrahasznosított, újrahasznosítható vagy megújuló erőforrásokból készült anyagokat. Az olyan anyagok használata, mint az újrahasznosított acél, bambusz, újrahasznosított fa vagy újrahasznosított üveg nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenti, hanem az új anyagokhoz képest kevesebb energiát is igényel az előállításuk.

Energiahatékonyság és hulladékcsökkentés

Válasszon olyan anyagokat, amelyek hozzájárulnak az épület energiahatékonyságához, például nagy teljesítményű szigetelést vagy energiahatékony üvegezést. Emellett vegye figyelembe az építési fázis során keletkező hulladékot, és válasszon olyan anyagokat, amelyek kevesebb hulladékot termelnek, vagy könnyen újrahasznosíthatók.

Rendszeres ellenőrzés és felülvizsgálat

Állítson fel rendszert a beszerzési folyamat rendszeres nyomon követésére és felülvizsgálatára. Ez segít a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés biztosításában, és lehetővé teszi a fenntartható anyagokkal kapcsolatos új eredmények vagy innovációk alapján történő kiigazításokat.

Hogyan kezelhetik a szervezetek a fenntartható gyakorlatokkal kapcsolatos tudáshiányt ?

A szervezetek ezt képzési programokkal és az érdekelt felek, köztük a munkavállalók fenntarthatósági és fenntartható beszerzési ismereteinek megismertetésével tudják kezelni. Egy másik megközelítés az adatgyűjtés és elemzés.

Ez magában foglalja az ellátási lánccal kapcsolatos fenntarthatósági adatok, például a szén-dioxid-kibocsátás és a csomagolási hulladék mérését, összegyűjtését és konszolidálását. A beszállítók auditálása vagy belső felmérések elvégzése szintén hasznos lehet ebben a tekintetben.

Mi a legjobb módja az ellátási lánc fenntarthatósági kockázatainak rangsorolásának ?

A szervezetek az ellátási lánc fenntarthatósági kockázatait a lényegesség értékelésével rangsorolhatják, amely különböző tényezőket és az érdekelt felek hozzájárulásait veszi figyelembe. Ez az értékelés segít azonosítani a szervezet sajátos kontextusához igazodóan azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyekre összpontosítani kell.

Hogyan kezelhetik a szervezetek a nagyszámú beszállítót a fenntartható beszerzés érdekében ?

A nagyszámú beszállító kezelése magában foglalja a meglévő beszerzési rendszerek felhasználását a kulcsfontosságú beszállítók azonosítására. A szervezetek összpontosíthatnak a jelentős költéssel vagy hosszú távú kapcsolatokkal rendelkezőkre, illetve a magas kockázatú iparágakban vagy földrajzi területeken tevékenykedőkre.

A fenntartható forrásokból való anyagbeszerzés jóval fontosabb lesz később mint most
A fenntartható forrásokból való anyagbeszerzés jóval fontosabb lesz később mint most

Ez a célzott megközelítés nagyobb hatású elkötelezettséget biztosít a fenntartható beszerzésben.

Hogyan integrálódik a fenntarthatóság a szervezet irányítási struktúrájába ?

A fenntarthatóságnak az irányításba való integrálása magában foglalja a fenntartható beszerzési politika kialakítását a szervezet nagyobb fenntarthatósági irányítási rendszerének vagy stratégiájának részeként. Az ilyen politikák felvázolják a szervezet fenntarthatósági célkitűzéseit és céljait, különösen a beszerzés terén, biztosítva a belső összehangolást és elkötelezettséget.

Hogyan kezeljük a korlátozott belső erőforrásokat a fenntartható beszerzésben ?

A korlátozott erőforrások kezelése magában foglalja az elvárások kezelését és a meglévő beszerzési rendszerek, erőforrások és adatok kihasználását. Az osztályok közötti együttműködés bővítheti az erőforrásokat és új perspektívákat hozhat. Emellett a szervezetek digitális eszközöket és külső tanácsadó cégeket is igénybe vehetnek támogatásként, automatizálva és hatékonyan kezelve a fenntartható beszerzési folyamatokat.

Hogyan lehet bevonni a fenntartható beszerzésben való részvételtől vonakodó beszállítókat ?

A vonakodó beszállítók bevonása fokozatos megközelítést igényel. Kulcsfontosságú az egyértelmű elvárások megfogalmazása és a követelményekkel való túlterhelésük elkerülése. Az irányelvek előírása helyett az együttműködésen alapuló kapcsolatok kiépítése elősegítheti az erősebb partnerségeket és a jelentősebb fenntartható hatásokat az ellátási láncban.


A fenntartható építőipari beszerzésről szóló vita gazdagítása érdekében nézzük meg a sikeres végrehajtási stratégiákat és eredményeket bemutató valós példákat:

  • Helsinki karbonsemleges kezdeményezése: A finnországi Helsinki végrehajtotta a Karbonsemleges Helsinki 2035 cselekvési tervet. Ennek keretében szigorú közbeszerzési kritériumokat állapítottak meg az építőiparban az éghajlati és környezeti hatások csökkentése érdekében, az anyagokra vonatkozó előírásokra és a pályázatok értékelésének pontozási módszereire összpontosítva. Ez a megközelítés hangsúlyozta az éghajlati kritériumok és a piaci párbeszéd fontosságát a megfizethető, fenntartható anyagok beszerzése érdekében.
  • Málta zöld közbeszerzése: A máltai Környezetvédelmi és Erőforrásügyi Hatóság környezeti és társadalmi kritériumokat épített be a beszerzési folyamatokba. Ez magában foglalta az uniós ökocímke vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megkövetelését a termékek esetében, a munkavállalók egészségére és biztonságára való összpontosítást, valamint a takarítási pályázatokban konkrét zöld kritériumok előírását. A megközelítés jól szemléltette a nemzeti cselekvési tervek és a közbeszerzési tisztviselők zöld közbeszerzéssel kapcsolatos képzésének fontosságát.
  • Gabrovo közvilágítás-korszerűsítése: A bulgáriai Gabrovo önkormányzata egy energiaszolgáltató társaság (ESCO) modell segítségével LED-lámpákra állította át közvilágítását. Ennek során energiaauditokat végeztek, környezetvédelmi szabványokat állítottak fel az ajánlattevők számára, és funkcionális specifikációkat használtak az innovatív megoldások ösztönzésére. Gabrovo az energiahatékonyság és a tiszta technológia iránti elkötelezettségéért elnyerte az Európai Zöld Levél díjat.
  • Barcelona informatikai berendezések beszerzése: Barcelona városi tanácsa az elektronikai ipar ökológiai és szociális normáinak javítására összpontosított. Ez magában foglalta a hosszú távú ellátási lánc átláthatóságára és az újrafelhasználó szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó odaítélési kritériumokat a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében. A politikai támogatás kulcsfontosságú volt a fenntartható beszerzés iránti hosszú távú elkötelezettség jelzése szempontjából.
  • A barcelonai napelemes töltőállomások: A barcelonai nagyváros napelemes járműhálózat-töltőállomásokat telepített. Ez a projekt része volt a 2030-as éghajlat- és energiaügyi tervének, amelynek célja az elektromos járművek és középületek tiszta energiával való ellátása volt. A projekt rávilágított arra, hogy a beszerzés és a telepítés terén műszaki szakértelemre van szükség.
  • Stockholm IKT-beszerzése: A svédországi Stockholm régió környezetvédelmi és társadalmi kritériumokat vezetett be IKT-beszerzéseiben, az emberi jogokra, a munkajogokra és a korrupció elleni küzdelemre összpontosítva. A széles körű piaci szerepvállalás és a terméktípuson és a piaci felkészültségen alapuló, személyre szabott odaítélési kritériumok kulcsfontosságú stratégiák voltak. Ez az eset kiemeli a kötelező szerződéses követelmények fontosságát a teljes ellátási láncban.
  • A Cagliari Egyetem automatái: Az olaszországi Cagliari Egyetem célja az eldobható műanyagok megszüntetése volt. Az étel- és italbeszerzésük az automaták számára megkövetelte, hogy a tételek legalább 40%-a bio legyen, és a műanyagmentes poharak használata kötelező volt. Ez a példa megmutatta a fenntartható beszerzési politikák betartásának és a szerződések végrehajtásának nyomon követésének fontosságát.

Ezek az esetek a stratégiák és eredmények széles skáláját mutatják be, rávilágítva a fenntartható beszerzés különböző megközelítéseire az építőiparban és a kapcsolódó ágazatokban. Hangsúlyozzák az egyértelmű kritériumok meghatározásának, a piac bevonásának és a fenntarthatósági céloknak való megfelelés biztosításának fontosságát a beszerzési folyamat során.

Az építőanyagok fenntartható beszerzése dinamikus és fejlődő folyamat. Proaktív megközelítést, az anyagok és hatásaik mély megértését, valamint a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettséget igényel. Ezen lépések elfogadásával az építészek és fejlesztők jelentősen hozzájárulhatnak a fenntarthatóbb és környezettudatosabb építőiparhoz.

legfrissebb cikkek
cikkek amelyek érdekelhetik