Hogyan befolyásolja az adatelemzés a kockázati tényezőket az építőiparban ?

 • Olvasási idő:16perc

Az építőipar dinamikus birodalmában, ahol a projektek egymástól függő feladatok és erőforrások komplex hálójaként léteznek, a potenciális kockázatok és késedelmek kezelése óriási kihívást jelent. Ez a labirintusszerű környezet a bizonytalanságból táplálkozik, ami felnagyítja az előrejelző intézkedések jelentőségét a műveletek zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében.

kapcsolódó cikkek


Napjainkban az építőipari vállalatok az adatelemzés – a nyers adatok vizsgálatát magában foglaló folyamat a következtetések levonása és a döntéshozatal támogatása érdekében – erejét használják ki a komplexitás e hálójának kibogozására, fejlett előrejelző modellek segítségével a potenciális kockázatok és késések előrejelzésére és hatékony kezelésére.

Az építőipar és az adatelemzés összefonódása

Mielőtt elmélyednénk abban, hogy az adatelemzés hogyan vált a kockázat- és késedelemkezelés szerves részévé, először is meg kell értenünk az ágazat sajátos természetét. Az építési projektek többdimenziósak, különböző léptékeket, határidőket és szabályrendszereket testesítenek meg.

Több érdekelt fél, köztük építészek, mérnökök, vállalkozók és beszállítók vesznek részt bennük, és mindegyikük a kockázat egyedi elemeit hozza magával. A változóknak ez a sokasága egy nagy tétekkel teli környezetben csúcsosodik ki, ahol egy apró figyelmetlenség is jelentős idő- és költségtúllépést eredményezhet.

Az adatelemzés hatékony eszköz ezen a “terepen” való navigáláshoz. Nagy mennyiségű nyers adat statisztikai technikák és számítógépes szoftverek segítségével történő vizsgálatát foglalja magában, hogy olyan mintákat, összefüggéseket és trendeket azonosítson, amelyek értékes felismeréseket nyújthatnak.

Az adatelemzés építőiparban történő alkalmazásával a cégek a látszólag jelentéktelen adatpontokat a kockázatok és késedelmek előrejelzésére és kezelésére alkalmas információkká alakíthatják át.

Az evolúciós út

Az adatelemzés az építőiparban nem egy hirtelen forradalom, hanem egy evolúciós út. Az ágazat előretörése az adatok terén alapvető digitalizálási erőfeszítésekkel kezdődött, például a papír alapú tervekről a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) rendszerekre és az épületinformációs modellezésre (BIM) való áttéréssel. Ezek a digitális eszközök lehetővé tették a nagy mennyiségű adat létrehozását, tárolását és kezelését. A következő logikus lépés az volt, hogy ezt a rengeteg adatot előrejelző elemzésre használjuk fel, megalapozva azt, amit ma építési adatelemzésként ismerünk.

Prediktív analitika: A proaktív pajzs

Az építőiparban a kockázatot úgy lehet felfogni, mint egy nemkívánatos esemény bekövetkezésének valószínűségét, amely hatással lehet a projekt céljaira. A kockázat különböző formában jelentkezhet: az anyagköltségek hirtelen megugrása, a létfontosságú erőforrások elérhetetlensége, biztonsági kockázatok vagy a szabályozás váratlan változása.

Ezek ellensúlyozására a vállalatok prediktív analitikát alkalmaznak, az adatelemzés egy részterületét, amely múltbeli adatokat, statisztikai algoritmusokat és gépi tanulási technikákat használ a jövőbeli eredmények előrejelzésére.

Ennek szemléltetésére tekintsünk egy lakóépületet építő építőipari vállalatot. A múltbeli projektekkel kapcsolatos adatokat, például az esőzések miatti átlagos késedelmes napokat, az anyagköltségek időbeli növekedését, a berendezések meghibásodásának gyakoriságát stb. betáplálják egy előrejelző modellbe.

Ez a gépi tanulási algoritmusok által működtetett modell aztán betekintést nyújt a hasonló kockázatok valószínűségébe a jelenlegi projektben, lehetővé téve a cég számára, hogy megelőző stratégiákat dolgozzon ki.

Késedelmek kezelése

Egy olyan iparágban, ahol “az idő pénz”, a késedelmek pénzügyileg megterhelőek lehetnek. A prediktív analitika a múltbeli és valós idejű adatok mintázatainak vizsgálatával segít az építőipari vállalatoknak a lehetséges késések előrejelzésében.

Például a múltbeli projektek elemzése feltárhatja, hogy bizonyos anyagok szállításában ismétlődő késedelmek fordulnak elő. A prediktív modellek ezeket az adatokat felhasználva előre jelezhetik a jövőbeni hasonló problémákat, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy alternatív szállítási lehetőségeket vizsgáljanak meg, vagy ennek megfelelően módosítsák az ütemtervet.

Az elemzési keretrendszer felépítése

Adatgyűjtés és -kezelés

A prediktív kockázat- és késedelemkezelés felé vezető út első lépése az adatok hatékony gyűjtése és kezelése. A legtöbb építőipari vállalat már most is rengeteg adattal rendelkezik különböző forrásokból – projektmenedzsment-szoftverek, IoT-képes építőipari berendezések, helyszíni érzékelők, drónok és így tovább. Az igazi kihívást azonban ezen adatok központosítása és tisztítása jelenti, hogy azok alkalmasak legyenek az elemzésre.

Előrejelző modellek építése

Miután az adatokat megtisztítottuk és rendszereztük, az adatokat betápláljuk a konkrét kérdések vagy problémák megoldására tervezett előrejelző modellekbe. Ezeket a modelleket kifinomult gépi tanulási algoritmusok segítségével építik fel, amelyek képesek az adatokban rejlő rejtett minták és összefüggések azonosítására.

Vizualizáció és döntéshozatal

A prediktív modellek kimenete gyakran összetett és nem könnyen érthető. A vizualizációs eszközök ezeket az eredményeket emészthető formátumokba, például grafikonokba, diagramokba és hőtérképekbe alakítják át, segítve az érdekelteket a megalapozott döntéshozatalban.

Hogyan befolyásolja egy építési projekt összetettsége a prediktív adatelemzés pontosságát ? 

Az építési projekt összetettsége és a prediktív adatelemzés pontossága közötti összefüggés megértése szükségessé teszi az építőipar egyedi szempontjainak, a projekt összetettségének fogalmának és az adatelemzés elveinek elmélyítését.

Egy építési projekt összetettsége a műszaki dimenziókban, a szervezeti függőségekben és a környezeti kontextusban nyilvánul meg, amelyben a projekt működik. Ez egy sokrétű jellemző, amely olyan elemeket foglal magában, mint a projekt mérete, a tervezés egyedisége, az érdekelt felek száma, a szerződéses követelmények, a szabályozási környezet és a külső tényezők, például az időjárás vagy a piaci volatilitás kiszámíthatatlansága.

Ezen elemek mindegyike további változókat vezet be a projektbe, növelve a feldolgozandó és elemzendő adatok mennyiségét és sokféleségét.

Az adatelemzés, különösen a prediktív analitika arra törekszik, hogy a múltbeli és valós idejű adatokból mintákat, összefüggéseket és trendeket fejtsen ki. Ezek a meglátások képezik az alapját a projekt lehetséges kockázatainak, késedelmeinek és eredményeinek előrejelzéséhez. A gépi tanulási algoritmusok segítségével kifejlesztett előrejelző modellek nagymértékben függnek a rendelkezésre álló adatok mennyiségétől és minőségétől.

Vizsgáljuk meg, hogyan érvényesülnek ezek az elvek az építési projekt összetettsége és a prediktív adatelemzés pontossága közötti kölcsönhatásban

 • Az adatok mennyisége és sokfélesége: A nagy komplexitású projektek hatalmas és változatos adathalmazokat generálnak. Ezek a helyszínspecifikus információktól, többféle projektidőzítéstől, változatos erőforrás-elosztási és felhasználási adatoktól kezdve az érdekelt felek árnyalt interakcióiig terjedhetnek. Ezeknek az adatoknak a gazdagsága kétélű kard lehet. Egyrészt rengeteg információt nyújt a prediktív modell számára, amelyekből tanulhat, és ezáltal potenciálisan növeli az előrejelzések pontosságát. Másrészt az adatok puszta mennyisége kihívássá teheti az adatkezelést.Az adatminőség biztosítása, a redundancia eltávolítása, a hiányzó értékek kezelése és az irreleváns információk elkülönítése kritikus fontosságúvá válik az elemzés integritásának megőrzése szempontjából.
 • Zaj és változékonyság: A komplex projektek gyakran nagyfokú bizonytalansággal és változékonysággal járnak, amit az adatelemzésben “zajnak” neveznek. A kiszámíthatatlan időjárás-változások, az ingadozó piaci árak vagy a hirtelen szabályozási változások zajt hozhatnak az adatokba, ami torzítja a valódi mintákat és trendeket. A prediktív modelleknek meg kell különböztetniük ezt a zajt az adatokban lévő valódi jelektől. Egy rendkívül összetett projektben ez kihívást jelenthet, ami potenciálisan hatással lehet az előrejelzések pontosságára.
 • Túlillesztés: Az adatelemzésben létezik egy “túlillesztésnek” nevezett jelenség, amikor a prediktív modell túlságosan összetett, és túl jól alkalmazkodik a képzési adathalmazhoz. Nemcsak a mögöttes trendeket, hanem a véletlenszerű változásokat és a zajt is megragadja. Amikor új adatokra alkalmazzák (esetünkben a folyamatban lévő vagy jövőbeli projektek kockázatainak vagy késedelmeinek előrejelzésére), a túlillesztett modell valószínűleg rosszul fog teljesíteni. Az összetett építési projektek a számtalan változójukkal nagyobb kockázatot jelentenek a túlillesztés szempontjából, ezért elengedhetetlen, hogy szigorú validálási technikákat alkalmazzunk, és a modelleket a lehető legegyszerűbb és legáltalánosabb formában tartsuk.
 • Az adatok relevanciája és időszerűsége: Az összetett projektek általában hosszabb ütemezésűek, és a kezdeti adatok a projekt előrehaladtával elavulttá válhatnak. A prediktív analitika pontossága az adatok relevanciájától és időszerűségétől függ. Egy összetett építési projekt dinamikája hatékony rendszert igényel az adatállományok rendszeres frissítéséhez, biztosítva, hogy a prediktív modelleket a legrelevánsabb és legfrissebb információk alapján képezzék ki.

E tényezők figyelembevételével az építési projekt összetettsége valóban hatással lehet a prediktív adatelemzés pontosságára. A kulcs azonban a hatékony adatkezelési gyakorlatokban, az elemzési technikák helyes megválasztásában, a prediktív modellek folyamatos finomításában és az előrejelzésekben rejlő bizonytalanságok tudatosításában rejlik.

Annak megértése, hogy a prediktív analitika nem egy kristálygömb, hanem egy hatékony eszköz a döntéshozatalhoz, döntő fontosságú a benne rejlő lehetőségek kihasználásában az összetett építési projektekben.

Melyek azok a konkrét gépi tanulási algoritmusok, amelyeket az építőiparban leggyakrabban használnak a kockázatok előrejelzésére és a késedelmek kezelésére ?

Számos algoritmust használnak széles körben, mindegyiknek megvannak a maga egyedi erősségei és alkalmazásai.

 • Lineáris regresszió: Alapvető algoritmus, a lineáris regresszió gyakran az első lépés a változók közötti kapcsolatok megértésében. Ez egy olyan statisztikai technika, amely egy egyenes vonalat illeszt az adatokhoz, kapcsolatot hoz létre a független és a függő változók között. Az építőiparban arra lehet használni, hogy megértsük, hogy az olyan tényezők, mint a munkaerő rendelkezésre állása, az anyagköltségek és az időjárási körülmények (független változók) hogyan befolyásolják a projekt ütemezését vagy költségeit (függő változók).
 • Döntési fák: Ezek egyszerű, de hatékony eszközök, amelyeket összetett döntéshozatali folyamatok modellezésére használnak. A döntési fa az adatokat meghatározott feltételek alapján részhalmazokra osztja fel, lehetővé téve a kritikus kockázati tényezők azonosítását. Különösen hasznos a több lehetséges forgatókönyvhöz kapcsolódó kockázatok kezelésében, például a különböző építési módszerek vagy tervek vizsgálatában.
 • Random Forest: A döntési fák robusztusabb és pontosabb kiterjesztése a Random Forest algoritmus. Úgy működik, hogy döntési fákból álló “erdőt” hoz létre, és az egyes fák “szavazatai” alapján készít előrejelzéseket. Segít minimalizálni a döntési fákhoz kapcsolódó túlillesztési problémát, így kiválóan alkalmas az összetett építési projektek kockázatainak és késedelmeinek előrejelzésére.
 • SVM: Az SVM-eket széles körben használják osztályozási és regressziós feladatokra. A kockázat-előrejelzésben egy SVM használható az adatpontok (amelyek különböző projektparamétereket képviselnek) különböző kockázati kategóriákba, például alacsony, közepes és magas kockázatú kategóriákba történő osztályozására.
 • Neurális hálózatok: Az emberi agy felépítése által inspirált neurális hálózatok egymással összekapcsolt csomóponti rétegekből, azaz “neuronokból” állnak, amelyek képesek megtanulni előrejelzéseket vagy döntéseket hozni anélkül, hogy kifejezetten a feladat elvégzésére programoznák őket. Kiválóan alkalmasak összetett minták felismerésére, és az építőiparban jellemzően nagy, változatos adathalmazokat tartalmazó, bonyolult kockázat-előrejelzési és késedelemkezelési feladatokra használják őket.
 • Idősorelemzés: Az építési projektek természetüknél fogva időbeni jellegűek, az ütemtervek, költségek és kockázatok idővel változnak. Az idősorelemzés, beleértve az olyan algoritmusokat, mint az ARIMA (AutoRegresszív Integrált Mozgóátlag), hasznos a projekt ütemterveinek előrejelzésében, a késések kezelésében és az időbeli kockázati tényezők azonosításában.

A gépi tanulási algoritmus kiválasztása a probléma jellegétől, a rendelkezésre álló adatok típusától és mennyiségétől, a szükséges pontosságtól és a rendelkezésre álló számítási erőforrásoktól függ. A gépi tanulás nem egy csodafegyver; ez egy olyan eszköz, amely bölcsen és etikusan használva felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújthat az építőipar kockázat- és késedelemkezelésébe.

Továbbá elengedhetetlen, hogy a modellt valós adatokkal validáljuk, és folyamatosan finomítsuk a teljesítmény és a fejlődő projektdinamika alapján. Ahogy az adatelemzés és a mesterséges intelligencia egyre jobban fejlődik, úgy fognak fejlődni a gépi tanulás képességei is az építőiparban.

A prediktív analitika alkalmazása növelheti a szakadékot a nagy építőipari cégek és az ilyen technológiákhoz kevésbé hozzáférő kisebbek között ? 

A prediktív analitika építőiparban való alkalmazása egyrészt nagy hasznára válhat az ágazatnak, másrészt viszont esetleg tovább növelheti a nagy és a kisebb cégek közötti különbségeket, különösen, ha a kisebbek nem férnek hozzá ugyanahhoz a technológiához, vagy nem engedhetik meg maguknak.

A nagy építőipari cégek gyakran rendelkeznek az erőforrásokkal, hogy beruházzanak ezekbe a technológiákba, és ezáltal fölénybe kerülnek. A prediktív analitika segítségével racionalizálhatják működésüket, csökkenthetik a kockázatokat, és végső soron javíthatják jövedelmezőségüket.

Ezt az információt felhasználhatják arra, hogy kiigazításokat hajtsanak végre a tervezésben, minimalizálva a leállásokat és betartva a menetrendet. Hasonlóképpen, a prediktív karbantartási algoritmusok értesíthetik, ha egy gép valószínűleg meghibásodik, lehetővé téve a vállalat számára, hogy előre elvégezze a karbantartást, és megelőzze a költséges(ebb) meghibásodásokat.

Sőt, a prediktív analitikában összegyűjtött és felhasznált adatok a gépi tanulási algoritmusokba is betáplálhatók, hogy idővel javítsák a modellek pontosságát, létrehozva a folyamatos javulás erényes körforgását. Ez a folyamatos tanulásra és alkalmazkodásra való képesség különbözteti meg a nagyvállalatokat, mivel jobban fel vannak szerelve modelljeik finomítására és iterálására.

Másrészt a kisebb építőipari cégek gyakran kevésbé férnek hozzá a prediktív analitikai technológiákhoz a pénzügyi források korlátozottsága, a szakképzett személyzet hiánya vagy az adatok elégtelensége miatt. A prediktív analitika bevezetéséhez nemcsak magára a technológiára, hanem a modellek felépítéséhez és karbantartásához képzett adattudósokra, a nagy mennyiségű adat tárolásához és feldolgozásához szükséges informatikai infrastruktúrára, valamint a személyzet képzésére is szükség van, hogy megértse és felhasználja a generált felismeréseket.

A prediktív analitikához való hozzáférés és a prediktív analitika hasznosítása közötti egyenlőtlenségek potenciálisan növelhetik a nagy és a kis cégek közötti szakadékot. A kis cégek nehezen tudnak egyenlő feltételek mellett versenyezni, ha nem tudják elérni azt a működési hatékonyságot, kockázatcsökkentési képességet és költséghatékonyságot, amelyet a nagyobb cégek a prediktív analitika segítségével elérnek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kisebb cégek helyzete teljesen kilátástalan. A technológia idővel elérhetőbbé és megfizethetőbbé válik, és egyre több harmadik fél szolgáltató kínál adatelemzési szolgáltatásokat. Ráadásul a kisebb cégek rendelkeznek bizonyos előnyökkel, például az agilitással és a személyre szabottabb szolgáltatás nyújtásának képességével, amelyekkel a nagy cégek gyakran nehezen tudnak felvenni a versenyt.

Fontos, hogy a kisebb cégek keressék meg a módját annak, hogy saját lehetőségeikhez mérten kihasználják a prediktív analitikát, akár partnerségek, külső tanácsadók alkalmazása, akár meglévő személyzetük képzésébe való befektetés révén. Eközben a politikai döntéshozók és az iparági vezetők megvizsgálhatnák, hogyan lehetne támogatni a kisebb cégeket, például támogatások, képzési programok vagy együttműködési kezdeményezések révén.

Hogyan kezelik az adatvédelmi és biztonsági aggályokat az építési adatok elemzésével összefüggésben ? 

Ahogy az építőipar magáévá teszi a digitális átalakulást és a nagy mennyiségű adatot hasznosítja a működéséhez, az adatvédelmi és biztonsági megfontolások egyre inkább kiemelkedő fontosságúvá váltak. Ezeknek az aggályoknak a kezelése többrétegű beavatkozást foglal magában, beleértve az adatkezelést, a kiberbiztonsági intézkedéseket, a szabályozási megfelelés és a biztonságtudatosság kultúrájának előmozdítását.

 • Adatkezelés: Az adatvédelem és a biztonság biztosításának első lépése egy szilárd adatkezelési keretrendszer létrehozása. Ez felvázolja az adatkezeléssel és -felhasználással kapcsolatos folyamatokat, szerepeket, irányelveket és szabványokat. Ez tartalmazza az adatok gyűjtésének, tárolásának, hozzáférésének és felhasználásának módjára vonatkozó iránymutatásokat, biztosítva a személyes vagy érzékeny információk megfelelő védelmét. A magánélet védelme érdekében például anonimizálást (adatvédelmi technika, amellyel a személyazonosításra alkalmas információkat eltávolítják az adatállományokból) vagy álnevesítést (az adatrekordon belül a személyazonosításra alkalmas információmezők mesterséges azonosítókkal történő helyettesítése) lehet alkalmazni.
 • Kiberbiztonsági intézkedések: Tekintettel a kibertámadások növekvő fenyegetésére, az építőipari cégeknek szigorú kiberbiztonsági intézkedéseket kell végrehajtaniuk. Ez magában foglalja a tűzfalak, a biztonságos hálózatok és a titkosítás (az adatok kóddá alakításának módszere a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében) használatát az adatok védelme érdekében. Emellett a rendszeres rendszerfrissítések és a sebezhetőségi értékelések segíthetnek a potenciális gyenge pontok azonosításában és kijavításában.
 • Hozzáférés-ellenőrzés és hitelesítés: A biztonság alapvető szempontja annak ellenőrzése, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá. Az olyan eszközök, mint a kétfaktoros hitelesítés (egy extra biztonsági réteg, amely biztosítja, hogy a hozzáférést kérő személy valóban az legyen, akinek mondja magát) és a hozzáférés-ellenőrző rendszerek (a különböző felhasználók jogosultságait ellenőrző rendszerek) felhasználhatók az érzékeny információkhoz való hozzáférés korlátozására.
 • Szabályozási megfelelés: Az építőiparnak, mint minden más ágazatnak, meg kell felelnie az adatvédelmi előírásoknak. Ezek régiónként eltérőek lehetnek, például Európában a GDPR (általános adatvédelmi rendelet, az uniós jogban az adatvédelemről és a magánélet védelméről szóló rendelet), vagy az Egyesült Államokban a CCPA (California Consumer Privacy Act, Kalifornia állam törvénye, amely a magánélethez való jogokat és a kaliforniai lakosok fogyasztóvédelmét hivatott erősíteni). A megfelelés megköveteli a személyes adatok védelmét szolgáló intézkedések végrehajtását, valamint az adatvédelmi incidensekre való reagálásra vonatkozó eljárásokat.
 • Biztonsági tudatosság és képzés: Még a legjobb technológiai intézkedéseket is alááshatja az emberi hiba, ezért a biztonságtudatosság kultúrájának előmozdítása kritikus fontosságú. A legjobb gyakorlatokról, például az adathalászkísérletek (csalárd kísérletek érzékeny információk, például felhasználónevek, jelszavak és hitelkártyaadatok megszerzésére irányuló, elektronikus kommunikációban megbízható személynek álcázott csalárd kísérletek) felismeréséről és a biztonságos adatkezelésről szóló rendszeres képzés segíthet a szervezet védelmében.
 • Harmadik felekkel kötött szerződéses megállapodások: Ha az építőipari cégek külső beszállítókkal dolgoznak együtt adatelemzés vagy egyéb szolgáltatások nyújtása céljából, elengedhetetlen, hogy a szerződések adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazzanak. Ez biztosítja, hogy a harmadik felek is betartsák az adatvédelmi és biztonsági előírásokat.
 • Incidensekre való reagálás tervezése: Végül pedig egy biztonsági incidens esetén egy jól megtervezett válaszstratégia segítségével korlátozható a kár és csökkenthető a helyreállítási idő. Ez magában foglalja a potenciális fenyegetések azonosítását, a különböző forgatókönyvekre vonatkozó cselekvési terv kidolgozását, valamint rendszeres gyakorlatok végrehajtását a terv hatékonyságának tesztelésére.

Mivel a digitális környezet folyamatosan fejlődik, az építőipari vállalatok számára létfontosságú, hogy naprakészek maradjanak a legújabb fenyegetésekkel és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban az adatvédelem és adatbiztonság terén.
Milyen valós példák vannak olyan építési projektekre, ahol az adatelemzést hatékonyan alkalmazták a kockázatok és késések kezelésére ?

Az alábbiakban néhány valós példát mutatunk be, ahol az adatelemzést sikeresen alkalmazták.

Crossrail projekt (London, Egyesült Királyság)

A Crossrail, más néven Elizabeth Line, egy 118 kilométer hosszú új vasútvonal Angliában, amely London egyes részein, valamint Berkshire, Buckinghamshire és Essex megyékben halad keresztül.

Ez a 20 milliárd dolláros projekt az adatelemzés egyik legjelentősebb felhasználását jelenti az építőiparban. A projekt összetettségének kezelése érdekében a Crossrail adatvezérelt megközelítést vezetett be, az épületinformációs modellezés (BIM) alkalmazásával (ez egy 3D modell alapú folyamat, amely az építészeti, mérnöki és építőipari (AEC) szakemberek számára eszközöket biztosít az épületek és az infrastruktúra hatékonyabb tervezéséhez, kivitelezéséhez és kezeléséhez). A Crossrail BIM-rendszere hatalmas mennyiségű adatot integrált és elemzett a kockázatok azonosítása és a lehetséges késések mérséklése érdekében.

A Crossrail városi vasúti hálózat (Forrás Wikipedia)
A Crossrail városi vasúti hálózat (Forrás Wikipedia)

Lehetővé tette a projektvezetők számára, hogy a projekt életciklusában megjelenítsék a problémákat, és megelőző intézkedéseket hozzanak, ezáltal növelve a hatékonyságot és csökkentve a költségeket.

Burj Khalifa (Dubai, Egyesült Arab Emírségek)

A világ legmagasabb épületének, a Burj Khalifának az építése hatalmas vállalkozás volt. A projekt sikere nagyrészt az adatelemzési technikák széles körű alkalmazásának volt köszönhető a kockázatok és késedelmek kezelése érdekében. A prediktív analitika, amely a múltbeli adatok felhasználásával előrejelzi a jövőbeli eredményeket, jelentős szerepet játszott az erőforrások, az ütemtervek és a lehetséges kockázatok kezelésében.

A Burj-Khalifa felhőkarcoló
A Burj-Khalifa felhőkarcoló

A lehetséges kihívások előrejelzéséhez és a vészhelyzeti tervek elkészítéséhez különböző forrásokból – például korábbi projektekből, időjárási jelentésekből és a munkavállalók termelékenységi szintjéből – gyűjtöttek adatokat.

The Shard (London, Egyesült Királyság)

Egy másik építmény, a londoni The Shard is adatelemzést használt az építkezés során. A 309,6 méteres magasságával a The Shard építése számos bonyolult tényezővel járt. A projektcsapat kockázati modellezést használt a potenciális kockázatok azonosítására és azok mérséklésének megtervezésére.

A The Shard torony Londonban
A The Shard torony Londonban

Érzékenységelemzéssel (egy olyan technika, amellyel meghatározható, hogy egy független változó különböző értékei hogyan hatnak egy adott függő változóra) megértették, hogy a különböző tényezők – például az anyagköltségek, a munkatermelékenység és az ütemezés – változása hogyan befolyásolhatja a projekt ütemezését és költségvetését.

A Panama-csatorna bővítése (Panama)

A Panama-csatorna bővítése, egy 2016-ban befejezett nagy mérnöki teljesítmény, szintén adatelemzést használt. A projekt vezetése az analitikát a döntéshozatali folyamatok javítására használta, különösen a kockázatok azonosítása és mérséklése terén. Például szimulációs modellt fejlesztettek ki az időjárási körülményekkel kapcsolatos különböző forgatókönyvek elemzésére, ami segített az ütemtervek és az erőforrás-elosztás optimalizálásában.

A Panama-csatorna Panamában
A Panama-csatorna Panamában

San Francisco Oakland Bay Bridge (USA)

Ebben az építési projektben az adatelemzést a szerkezeti állapotfigyeléshez használták. A híd teljes hosszában érzékelőket telepítettek, hogy adatokat gyűjtsenek a híd szerkezeti integritásáról. Ezeket az adatokat aztán valós időben elemezték, hogy nyomon kövessék az esetleges problémákat, ezáltal csökkentve a szerkezeti meghibásodások vagy károk kockázatát, biztosítva a biztonságot, és minimalizálva a váratlan javításokkal kapcsolatos késedelmeket.

A San Franciscoban található Oakland Bay híd
A San Franciscoban található Oakland Bay híd

Az adatvezérelt kultúra elfogadása

Bár az adatelemzés hatalmas lehetőségeket kínál a kockázat- és késedelemkezelés terén, sikeres megvalósítása attól függ, hogy a cég hajlandó-e elfogadni az adatvezérelt kultúrát. Ez magában foglalja a személyzet adatismereti képzését, a megfelelő technológiába való befektetést, valamint az adatokat értékes stratégiai eszköznek tekintő gondolkodásmód kialakítását.

Az építőipar, amelyet hagyományosan lassúnak tartanak a technológiai fejlődés elfogadásában, mostanra egyre inkább felismeri az adatelemzésben rejlő átalakító potenciált.

Ahogy a prediktív modellek egyre kifinomultabbá és hozzáférhetőbbé válnak, a potenciális kockázatok és késedelmek előrejelzésére és kezelésére való képességük továbbra is újradefiniálja az építési projektmenedzsmentet. Úgy tűnik, hogy az iparág jövője valóban a csillagokban – pontosabban az adatokban – van megírva.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....