Biofilikus lakóhelyek kialakítása városi környezetben

  • Olvasási idő:6perc

A városi közegeket meghatározó lármában és nyüzsgésben a természet egy darabkája utáni vágyakozás kollektív álommá válik. A természethez való belső kapcsolatunk, a biofília fogalma fokozatosan megfullad, ahogy a betondzsungel egyre nagyobb méreteket ölt. A zöld iránti vágyakozás, a szellő suttogása és az eső ritmikus csobogása a lombokon nem pusztán költői hóbort, hanem az emberi jólét alapvető elemei.

Mit nevezünk biofiliának és melyek a biofilia alapelvei ?

A biofília, az Edward O. Wilson amerikai biológus által a modern lexikonba beterjesztett kifejezés a természettel és más életformákkal való kapcsolat iránti veleszületett affinitást és vágyat foglalja magába. Azt állítja, hogy az emberekben öröklött hajlam van a természet iránt, amely az évezredek során fejlődött ki a természetes tájak között. Ez a kapcsolat, bár a mai városi környezetben gyakran semmivé lesz, a holisztikus wellness és nyugalom ígéretével hívogat.

Biofílikusan kialakított otthoni pihenőszoba
Biofílikusan kialakított otthoni pihenőszoba

A biofília alapelvei túlmutatnak a természet esztétikájának felszínes értékelésén, és az emberiség és a természet szimbiózisának mély megértésébe vezetnek. Ezek az elvek, amelyeket gyakran alkalmaznak az építészeti és tervezési paradigmákban, a természethez való ősi kötődésünk újraélesztésére szolgálnak, még a városiasság acélból és betonból épült uralma közepette is. Gyakran a következő alapelvekbe tömörülnek.

Természetes fény és tér

A természetes fény használata alapvető fontosságú olyan terek létrehozásában, amelyek lélegeznek és rezonálnak az organikus világgal. A nappali fény alkalmazása a mesterséges világítás helyett vagy azzal együtt elősegíti a természetes napszakos ciklushoz igazodó ritmust, és ezáltal táplálja a biofilikus kapcsolatot.

Természetes formák és anyagok

A természetes anyagok, például a fa, a kő vagy akár a víz felhasználása, valamint a természet kontúrjait és formáit visszhangzó terek kialakítása a természetes világgal való tapintható és vizuális kapcsolat kialakítását segíti elő.

Növényzet és vadvilág

A növényzet, a víztestek és – ahol lehetséges – a vadon élő állatok beillesztése a lakó- vagy munkahelyi terekbe nagymértékben növelheti a terek biofilikus minőségét.

Fények és növények
Fények és növények

Kilátások és vizuális elégedettség

A természetre tágas kilátást nyújtó terek kialakítása vagy a természetközpontú műalkotások és installációk integrálása a csodálat és a tágabb természeti világhoz való kapcsolódás érzését keltheti.

Biomimikri (a természet modelljeinek utánzása vagy azokból való inspiráció az emberi problémák megoldására)

Ez az elv a természetben található stratégiákból való tanulást és azok utánzását jelenti az emberi tervezési kihívások megoldása érdekében. A pókselymet utánzó szerkezeti innovációktól a termeszvárak által inspirált várostervezésig a biomimikri a biofilikus tervezés gazdag vénája.

Hő és légáramlási változékonyság

Ha olyan környezetet hozunk létre, amely lehetővé teszi a levegő hőmérsékletének és áramlásának finom változásait, mint egy enyhe szellő vagy a napfény melege, az fokozhatja a kényelmet és a természethez való kapcsolódást.

Érzékszervi variabilitás

A természetből származó vizuális, tapintási, hallási és szaglási ingerek sokféleségének megtapasztalása fokozza a terek biofilikus lényegét.

Szemet gyönyörködtető helyiség
Szemet gyönyörködtető helyiség

Kilátás és menedék

A tereknek egyensúlyt kell teremteniük a nyitott, tágas területek (kilátás) és a hangulatos, zárt terek (menedék) között, tükrözve a természeti tájak sokféleségét, amelyek kilátást és menedéket egyaránt kínálnak.

Kapcsolat a természetes rendszerekkel

A környezet természetes folyamatainak és ritmusainak megértése és bemutatása – legyen szó akár az évszakok változásáról vagy az esővíz útjáról – gazdagítja a biofilikus élményt.

A biofilikus tervezési elvek városi élőhelyeken belüli artikulálása olyan szentélyt teremt, ahol a modern lakosok kielégíthetik a természet iránti veleszületett vágyukat, ezáltal elősegítve az egyének és a közösségek fizikai és pszichológiai jólétét.

Ez a természetes kötődés ösztönöz egy építészeti ideológiát – a biofilikus tervezést -, amely arra törekszik, hogy a szigorú városiasság közepette is újra felélessze kapcsolatunkat a természettel. A kihívás fokozódik, amikor az ilyen tervezésre való törekvés szembesül a kert nélküli városi lakások valóságával. Az innovatív építész elmék azonban éppen ebben a rejtélyben fedezhetik fel a városi élőhelyek újragondolásának termékeny talaját.

A biofilikus tervezés túlmutat a cserepes növények vagy zöld tapéták puszta beépítésén, ez egy olyan etika, amely egyesíti a természet tapintható, vizuális és érzékszervi jeleit a modern építészet szerkezeti árnyalataival.

Relaxálásra alkalmas helyiség
Relaxálásra alkalmas helyiség

Ez a szimbiózis nem csupán esztétikai megnyugvást nyújt, hanem alapvetően hozzájárul pszichológiai és fiziológiai jólétünkhöz. Stratégiák palettája várja, hogy felfedezzük, hogyan lehet a kertek nélküli városi lakóhelyeken hatékonyan alkalmazni a biofilikus dizájnt.

Ezt a törekvést a természetes fény kvintesszenciájával kezdhetjük. A napfény tapintatos alkalmazása, amelyet fényvisszaverő felületek és áttetsző anyagok egészítenek ki, a természetes környezetre jellemző nyitottság és nyugalom látszatát keltheti.

A tetőablakok, a fényvisszaverő  anyagok, a stratégiailag elhelyezett tükrök olyan fény-árnyék táncot rendezhetnek, amely a napsütötte természetet utánozza.

Az anyagszerűség egy másik felfedezésre alkalmas út. A természet lényegét idéző anyagok, mint a kő, a fa vagy akár a kisebb vízfelületek használata elősegítheti a természethez való tapintható kapcsolódást. Ezek az anyagok a modern, minimalista dizájnnal szembeállítva a rusztikus modernitás érzetét keltik, amely az érzékeket izgatja.

Továbbá a természet vizuális varázsa a biomimikriával (a biológiai entitások és folyamatok mintájára tervezett anyagok, szerkezetek és rendszerek tervezése és előállítása) megismételhető. Ez megnyilvánulhat a természetes formákat visszhangzó építészeti formákban, vagy a szerves mintákat utánzó faldizájnban.

A természet akusztikai dimenziója – madárkórus, levelek zizegése vagy egy patak csobogása – utánozható egy jó minőségű audio rendszerrel vagy a vízi funkciók (kis méretű szökőkút) integrálása a természet szimfóniáját idéző hangélményeket hozhat létre.

A kert hiánya nem feltétlenül jelenti a halálos ítéletet a városi biofilikus törekvések számára. A függőleges kertek, akár külső falon, akár belső kertek, zöld megoldást jelentenek. A falakon vagy erkélyeken történő növénytermesztéssel a biofilikus dizájn függőlegesen terjed, és olyan élő faliszőnyeget hoz létre, amely nemcsak a szemet gyönyörködteti, hanem a városi levegőt is tisztítja a helyiségben.

Az olyan innovatív technológiák, mint a hidroponikus rendszerek (a növények termesztésének föld nélküli, vízben oldott ásványi tápoldatokat használó módszere) szintén kulcsszerepet játszhatnak. Ezek lehetővé teszik a buja zöld növényzet termesztését még szűk, talaj nélküli városi környezetben is.

Nyugalmat árasztó fürdőszoba
Nyugalmat árasztó fürdőszoba

Végül pedig a közösségi szerepvállalás elősegítheti a közös zöldterületek kialakítását. Még kert nélküli környezetben is a biofilikus tervezési elvekkel átitatott közösségi tetők vagy udvarok kielégíthetik a zöld iránti vágyat, miközben a közösségi érzést is erősítik.

A városi biofilikus lakások felé vezető út a hagyományos építészeti paradigmáktól való eltérést igényli. Ez az építészek, várostervezők és lakosok közötti együttműködésre hívja fel a figyelmet, hogy újradefiniálják a városi életmód körvonalait. Az innovatív tervezés, a modern technológia és a természet tiszteletteljes tisztelete nem csupán esztétikailag kellemes élőhelyeket ígér, hanem a városi életminőség mélyreható javulását is.

A városi környezet biofilikus tervezésének narratívája nem csupán építészeti törekvés, hanem társadalmi expedíció a modern emberi szellem és ősi, természethez kötődő gyökereinek összehangolása felé.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....