Mire használható a blokklánc-technológia az építésben ?

  • Olvasási idő:7perc

Az utóbbi időben egyre intenzívebbé válik a vita a blokklánc lehetséges hatásáról az építőiparra. Való igaz, hogy okosan használva számos módon segíthet az iparágnak. Azonban még számos lépést kell megtenni ahhoz, hogy kijelenthessük, a blokklánc az építési folyamat elengedhetetlen része legyen.


Kapcsolódó cikkek


Mielőtt tovább elemeznénk, hogyan befolyásolhatja a blokklánc az építőipart, nem árt némi betekintést nyújtani abba, hogy mi is ez valójában.

Mi az a blokklánc ?

A Blockchain technológia 2008-ra nyúlik vissza, a digitális valuta létrehozására irányuló törekvés eredményeként. A Bitcoin nevű kriptovaluta talán a legreprezentatívabb példa.

A Blockchain a tranzakciók tárolásának és rögzítésének egy új módja. Leegyszerűsítve a Blockchaint úgy definiálhatjuk, mint egy peer-to-peer ellenőrzött elosztott tranzakciós adatbázist. Egy digitális főkönyv, ahol a különböző típusú megállapodások (pl. szerződések, pénzügyi tranzakciók) rögzítésre és teljesítésük megerősítésére kerül sor.

A blokklánc sok közbülső tényezőt ki tud váltani
A blokklánc sok közbülső tényezőt ki tud váltani

A fő különbség a hagyományos adatbázisokhoz képest az, hogy nincs szükség egy központi hatóságra. Nincs közvetítő, például egy bank, amely pénzt utal vagy egy ügyvéd, aki megerősíti a szerződés feltételeit. Ebben az értelemben nincs egyetlen adatbázis vagy vállalat, amelytől függ. A blokklánc minden egyes csomópontja tartalmaz valamilyen információt, amelyet dióhéjban a következőkre lehet kategorizálni:

  • Bizonyíték egy banki adótranzakcióról.
  • Szerződés.
  • Tulajdonosi igazolás.
  • Hitelességi nyilatkozat.

Ami a Blockchaint az adatbiztonság szempontjából egyedivé teszi, az az, hogy ebben az adatbázisban minden egyes információ digitális aláíráson keresztül “össze van láncolva” a többivel. Ez gyorsabb és biztonságosabb adatcserét tesz lehetővé. Más szóval, ösztönzi a közvetítő felek kizárását egy olyan tranzakcióban, amely ugyanazon peer-to-peer hálózat két különböző tagja között zajlik.

Mit jelenthet a blokklánc az építőipar számára ?

A blokklánc hihetetlen sokoldalúsága miatt folyamatosan egyre nagyobb figyelmet kap. Bizonyos szempontból segítheti az építőipart, és nagyobb átláthatóságot biztosíthat egy építési projektben minden típusú megállapodás és tranzakció számára.

Az alábbiakban bemutatok néhány fő okot, amiért a blokklánc bizonyos körülmények között előnyös technológia lehet az építőipar – és sok más iparág – számára:

Intelligens szerződések

Az építőiparban sok vita, és feszültség alakul ki, amelyek többsége elválaszthatatlanul kapcsolódik a fizetésekhez. A blokklánc-technológia megbízható szerződéskezelőként működhetne egy olyan hibamentes folyamat bevezetésével, amely alapján a szerződések megkötése, betartása és ellenőrzése egyaránt megtörténne.

Az intelligens szerződés nem más, mint egy digitális protokoll, amely a Blockchain hálózaton belül épül fel a szerződés feltételeinek megvalósítása érdekében. Minden csomópont tartalmazza az összes szükséges információt a szerződéses megállapodásról és a feltételekről, amelyek alapján a szerződés teljesítettnek tekintendő a projekt elvégzése után és közben, a részmunkáknál is.

Az intelligens szerződések segíthetnek az építőiparnak megszabadulni a közvetítő felektől (pl. ügyvédektől). Ha egy kőműves befejezte a fal építését, akkor kéri, hogy ellenőrizzék azt. Ha az ellenőrzés sikeres, akkor a kőműves megkapja a pénzt.

Az intelligens szerződések lefedhetik ezeket az problémákat. Ezeket a blokkláncra lehet regisztrálni, és kriptopénzeket lehet használni ahhoz, hogy ezek a szerződések biztosítékul szolgáljanak. Dióhéjban, az intelligens szerződésekkel közvetlenebb tranzakciókat lehet ösztönözni. Mindazonáltal továbbra is fennáll a kérdés, hogy miért van szükség a blokkláncra egy ilyen folyamat létrehozásához.

Javított munkafolyamat

A blokklánc jelentősen optimalizálhatja a projekt munkafolyamatát és fokozhatja az együttműködésen alapuló munkavégzést. Analitikusabban fogalmazva, ösztönözhetné az átláthatóságot az építési folyamat során, és jobb teljesítményre ösztönözhetné a projekt tagjait.

A fokozott átláthatóság fokozott elszámoltathatóságot és általában véve a projekt jobb ellenőrzését jelenti. A nyitottabb építési folyamat végső soron az iparág és az ügyfél érdekeinek jobb összehangolását eredményezi, miközben minimalizálja a vitákat és a kockázatokat. Ha figyelembe vesszük az építőipar mai felépítését (sok közös projekt, megosztott berendezések stb.), akkor láthatjuk, hogy a blokklánc gyorsabb és adatvezéreltebb döntéshozatali folyamatot tehet lehetővé, hasonlóan ahhoz, amit az építőipari szoftverek használata már lehetővé tett.

Ráadásul a projekttel kapcsolatos frissítéseket mindenki számára valós időben lehetne eljuttatni (pl. az anyagok helyszíni szállítása). Ez jelentősen csökkentené a projekt késedelmeit és az utómunka szükségességét (30%-os hatékonysági arány – 10%-os utómunka az építőiparban jelenleg).

A BIM technológia bevezetése is hatékonyabbá válhatna a blokkláncnak köszönhetően. Ez ugyanis nagymértékben támaszkodik a peer-to-peer információs hálózatokra. Emellett a csapat minden egyes tagjának azonnali frissítése ösztönözné a “panoptikánus hatás” kialakulását, ahol az előrehaladás folyamatos nyomon követésének eredményeként minden projektmegbízott folyamatosan az adott feladatokra összpontosít. Ez az elem lehetővé teheti, hogy a döntéshozatalt illetően előremutatóbb megközelítést alkalmazzanak, és növeljék a különböző felek közötti felelősségvállalást.

Bitcoin az építőiparban

Az intelligens szerződésekről szóló vita folytatásaként a blokklánc a bitcoin építőipari felhasználásával fokozhatja az együttműködést és az átláthatóságot. A Construction Manager magazin szerint a DotBuiltEnvironment által kezdeményezett két projekt már elindult ebbe az irányba: a ConstructCoin és a TraderTrasferTrust (projekt banki alkalmazás).

Ami a ConstructCoin-t illeti, a projekt elsősorban az építéssel kapcsolatos adatok előállítására és megfelelő kezelésére összpontosít. A bitcoinhoz hasonlóan jutalmat vezetnek be mindazok számára, akik építőipari adatokat generáltak. Egy építési információkat tartalmazó táblázat tartalmazhat egy sort olyan adatokra nézve, amelyek előállítása 100 forintba kerül, és amelyeket 200 forintért megvásárolhat aki kíváncsi rá, amikor elkészülnek. Ez a megközelítés sokat tehet az együttműködés ösztönzéséért.

Ami a TraderTransferTrust alkalmazást illeti, az alapötlet egy olyan rendszer összeállítása, amely digitálisan képes lenne érvényes igazolásokat szolgáltatni a feladatok elvégzéséről, és ezen igazolások alapján képes lenne kifizetéseket kiváltani a “pay as you deliver” (fizess ahogy szállítasz) módszerrel.

Végül pedig azt kell megvizsgálni, hogy a blokklánc milyen előnyökkel járhat az építőipar számára. Küldetése három fő pilléren alapul:

  • Tudásátadás.
  • Kutatás és fejlesztés.
  • Oktatás és képzés.

Készen áll az építőipar a blokkláncra ?

Természetesen nem minden tökéletes, ha a blokkláncról és annak az építőiparra gyakorolt lehetséges hatásáról van szó. Nem titok, hogy az építőipar nagyon ellenáll a változásoknak. Ebben az értelemben a blokklánc megjelenése az építőiparban nem biztos, hogy olyan hatékony lesz, mint gondolnánk.

Adminisztrációs rés

Az infrastruktúra és az adminisztrációs rendszerek tekintetében az építőipar nem tűnik teljesen felkészültnek a blokklánc befogadására. Egyszerűen nem elég érett a kriptotechnológia teljes potenciáljának megvalósításához.

Az építőipar többek szerint is a legkevésbé digitalizált iparág, ahol az előállított adatok 95%-át kidobják az ablakon. Nyilvánvaló tehát, hogy mielőtt bevezetnék például az intelligens szerződéseket, ki kell alakítani a megfelelő kontextust, amely befogadja őket. Erős igény mutatkozik arra, hogy az építési folyamat át legyen strukturálva, és közelebb kerüljön az ellátási lánc igényeihez. Csak ezután lehet bevezetni az intelligens szerződéses technológiát, mint támogató, nem pedig hátráltató intézkedést.

Például az egyik dolog, amit a Bitcoin (vagy más bevált kriptopénz) tehetne, hogy kiváltja a számlafizetés útját. Létre lehetne hozni egy okos szerződést, amely magában foglalja a valós idejű projektmenedzsment szoftverek, egy ellenőrzési ellenőrzőlista alkalmazás és drónfelvételek által generált adatokat, amelyek igazolják, hogy egy 3D-s rajz egy része a terveknek megfelelően a valóságban megépítve már készen van.

Az építőipar nem eléggé digitalizált

Az innovációba való befektetés hiánya, a korlátozott együttműködés és a strukturális széttagoltság csak néhány azok közül a problémák közül, amelyekkel Magyarország (és a világ) építőipara küzd. Ezt a problémás helyzetet szem előtt tartva nyilvánvalóvá válik, hogy a blokklánc technológia széles körű bevezetése az építőiparban nem biztos, hogy reális, amíg nem fektetnek be erőteljesen a digitalizációba.

Egy reprezentatív példa lehet az intelligens szerződések. Ezek elképesztően hasznos elemei lehetnek az építőiparnak, ha eljut arra a pontra, amikor az épület valós idejű digitális ikertestvérének generálása az építési folyamat szerves részévé válik. Ez a dróntechnológia és a projekt és ellenőrzési menedzsmenthez kapcsolódó valós idejű adatok segítségével történhet meg.

Minden iparág más és más

Az a tény, hogy a blokklánc már sikeresen alkalmazható más iparágakban, például a könyvelésben és az Esportsban, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanez az építőiparban is meg fog történni. Ez az állítás erősödhet, ha figyelembe vesszük, hogy a blokklánc által biztosított előnyök egy része (pl. valós idejű projektfrissítések, adatvezérelt döntéshozatal stb.) kriptotechnológiák használata nélkül is megszerezhető.

Ebből a szempontból talán nincs is szükség a blokkláncra az építőiparban, tekintettel arra, ahogyan ez az iparág felépül. Végső soron talán nem is annyira arról van szó, hogy teljesen megváltoztatjuk az építési vállalkozók munkamódszerét, hanem arról, hogy erőfeszítéseket tesznek egy hatékony kétirányú kommunikációs csatorna létrehozására.

Mindent egybevetve, a blokklánc kétségtelenül nagyon érdekes technológia, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik. Az építőiparban vannak olyan aspektusai, amelyek rendkívül hasznosnak bizonyulhatnak, ilyenek például az okos szerződések és a bitcoin. Mindazonáltal meg kell fontolnunk, hogy az építőipar készen áll-e a kriptotechnológiák befogadására, és hogy végül is mindez szükséges-e az építőipar számára. mindent egybevetve azt lehet mondani hogy ha már a blokklánc technológia már teljesen elfogadott, és használatba lenne, akkor jelentős költségcsökkentés lenne elérhető. Viszont sajnos még úgymond gyerekcipőben sem jár ez a technológia a valós építkezéseken manapság 2022-ben.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....