A biofilikus tervezés megértése: A hat elem magyarázata

 • Olvasási idő:11perc

A biofilikus tervezés egy olyan építészeti és tájépítészeti megközelítés, amely a természeti elemeket igyekszik beépíteni az épített környezetbe, olyan tereket hozva létre, amelyek javítják az emberi jólétet és összekötnek minket a természettel. A “biofília” kifejezést először E. O. Wilson biológus alkotta meg, aki szerint az embernek veleszületett biológiai kapcsolata van a természeti világgal.

Kapcsolódó cikkek


Stephen Kellert szociálökológus és a biofilikus tervezés híve hat olyan elemet azonosított, amelyek segítségével a tervezők olyan tereket hozhatnak létre, amelyek elősegítik ezt a kapcsolatot. Ezek az elemek a következők:


 1. Környezeti jellemzők, mint például a víz, a levegő és a napfény.
 2. Természetes formák, minták és anyagok.
 3. Természetes színek és textúrák.
 4. Mozgás és változás, mint például a szél, a víz és a fény.
 5. Multi-szenzoros élmények, amelyek minden érzékszervünket igénybe veszik.
 6. Az élet jelenléte, mint például a növények és állatok.

Bár a biofilikus tervezés egyre népszerűbb, a gyakorlatban való alkalmazása kihívást jelenthet. A tervezőknek egyensúlyt kell teremteniük a tér esztétikai és funkcionális igényei és a természetes elemek beépítésének vágya között. Ráadásul a biofil tervezés előnyei nem mindig könnyen számszerűsíthetők, ami megnehezítheti a beruházás igazolását az ügyfelek számára.

A biofilikus tervezésnek csak egy része a térben lévő növények
A biofilikus tervezésnek csak egy része a térben lévő növények

Kutatások azonban kimutatták, hogy a biofilikus tervezés jelentős pozitív hatással lehet az emberi jólétre. Tanulmányok szerint a természetnek való kitettség csökkentheti a stresszt és javíthatja a kognitív funkciókat, miközben növeli a kreativitást és a termelékenységet.

A biofilikus tervezés elveinek az egészségügyi létesítményekbe való beépítése bizonyítottan felgyorsítja a betegek gyógyulási idejét és csökkenti a fájdalomcsillapítás szükségességét.

Mivel egyre több időt töltünk zárt térben, a biofilikus tervezés jelentősége egyre csak növekszik. A természetes elemek épített környezetünkbe való beépítésével olyan tereket hozhatunk létre, amelyek elősegítik a fizikai és mentális egészséget, a termelékenységet és az általános jólétet.

A biofilikus tervezés előnyei: Az emberi egészség és jólét fokozása

A biofilikus tervezés célja, hogy az embereket összekapcsolja a természettel azáltal, hogy természetes elemeket épít be az épített környezetbe. Ez a tervezési megközelítés bizonyítottan számos előnnyel jár az emberi egészség és jólét szempontjából.

A biofilikus tervezés egyik legjelentősebb előnye, hogy képes javítani a betegségből és műtétből való felépülést. Tanulmányok szerint a természetnek való kitettség csökkentheti a stressz- és szorongásszintet, csökkentheti a vérnyomást és a pulzusszámot, valamint javíthatja az immunrendszer működését, ami mind hozzájárulhat a gyorsabb és teljesebb felépüléshez.

A biofilikus tervezés segíthet az egészségügyi és szociális problémák csökkentésében is. A fizikai és mentális egészséget elősegítő terek kialakításával a biofilikus tervezés segíthet megelőzni a krónikus betegségeket és a mentális egészségügyi zavarokat. Emellett a természetnek való kitettség bizonyítottan javítja a szociális működést és csökkenti a bűnözési arányt a városi területeken.

A munkahelyeken a biofilikus tervezés javíthatja a teljesítményt és a motivációt, miközben csökkentheti a munkavállalók stressz-szintjét. Tanulmányok szerint a természetes elemekkel – például növényekkel vagy természetes megvilágítással – ellátott terekben dolgozók nagyobb munkahelyi elégedettségről számolnak be, és produktívabbak, mint a hagyományos irodai környezetben dolgozók.

A biofilikus kialakítás a kognitív funkciók javulásával is összefüggésbe hozható. A természetnek való kitettség bizonyítottan javítja a figyelmet, a memóriát és a problémamegoldó képességet, ami értékes eszközzé teszi az oktatási és egészségügyi környezetben.

A gyermekek esetében a természetnek a biofilikus tervezés révén történő kitettség egészségesebb fejlődéshez és éréshez vezethet. Tanulmányok szerint a természetes környezetben játszó gyermekek fejlettebb motoros készségeket mutatnak, jobban tudnak koncentrálni, és magasabb a fizikai aktivitásuk.

A természetes elemek épített környezetünkbe való beépítésével olyan tereket hozhatunk létre, amelyek elősegítik a fizikai és mentális egészséget, a termelékenységet és az általános jólétet.

A biofilikus tervezés hat elemének felfedezése: Az ember és a természet kapcsolatának erősítése

A biofilikus tervezés az építészet és a tájépítészet olyan megközelítése, amely a természeti elemeket igyekszik beépíteni az épített környezetbe. Stephen Kellert szociálökológus és a biofilikus tervezés híve hat olyan elemet azonosított, amelyek segítségével a tervezők olyan tereket hozhatnak létre, amelyek elősegítik az emberi jólétet és összekötnek bennünket a természettel.

Környezeti jellemzők

Ez az elem olyan természeti elemeket foglal magában, mint a levegő, a víz és a napfény. Ennek az elemnek a jellemzői a következők:

 • Tiszta levegő és víz
 • Természetes megvilágítás
 • Természetes szellőzés
 • Klímaszabályozás

Természetes formák és alakzatok

Ez az elem az épített környezet olyan formáira és alakzataira vonatkozik, amelyek az ember és a természet kapcsolatát tükrözik. Ennek az elemnek a jellemzői a következők:

 • Görbe vonalak és formák
 • A természetben található fraktálok és minták
 • Természetes anyagok és textúrák
 • A természetre való kilátás az épület belsejéből

Természetes minták és folyamatok

Ez az elem a természetes rendszerek dinamikus és fejlődő természetére összpontosít. Ennek az elemnek a jellemzői a következők:

 • A fény és árnyék változásai
 • Időjárás és évszakos változások
 • A víz és a szél mozgása
 • Az idő múlása

Fény és tér

Ez az elem azt vizsgálja, hogy a természetes fény és a tér milyen módon befolyásolhatja érzelmi és fiziológiai reakcióinkat. Ennek az elemnek a jellemzői a következők:

 • Napfény és árnyékminták
 • Térbeli változékonyság
 • Kilátások és menedékek
 • Szín és kontraszt

Biomorfikus formák és minták

Ez az elem az élet és az élő rendszerek jelenlétére vonatkozik az épített környezetben. Ennek az elemnek a jellemzői a következők:

 • Növények és állatok a környezetben
 • A természet szimbólumai és ikonjai
 • Biomorfikus formák és minták
 • Természeti analógiák és fraktálok

Helyalapú kapcsolatok

Ez az elem olyan jellemzőket ír le, amelyek egy tájat vagy épületet a helyi kultúrához és ökológiához kapcsolnak. Ennek az elemnek az attribútumai a következők:

 • Kulturális és történelmi jelentőség
 • Ökoszisztéma-szolgáltatások és funkciók
 • Helyérzet és identitás
 • Regionális esztétika és hagyományok

Ezen elemek és jellemzőik épített környezetbe való beépítésével a tervezők olyan tereket hozhatnak létre, amelyek fokozzák az emberi egészséget és jólétet, miközben összekötnek bennünket a természettel.

Biofil tervezés: A környezeti jellemzők jelentősége az ember és a természet kapcsolatának megteremtésében

A környezeti jellemzők a biofilikus tervezés kulcsfontosságú elemei, mivel az épített környezetben található természeti jellemzőkhöz kapcsolódnak. Az olyan jellemzők, mint a növények, állatok és természetes anyagok beépítése a természettel való kapcsolat érzetét keltheti, elősegítve az emberi jólétet és javítva a tervezés általános esztétikáját.

A színek, a víz és a napfény szintén felhasználhatók a biofilikus környezet megteremtéséhez, mivel ezek a természeti jellemzőket utánozzák, és a nyugalom és a csend érzetét keltik. Emellett a jól szellőző terek elősegítik az egészséges beltéri levegő minőségét, hozzájárulva az általános fizikai egészséghez és jóléthez.

A környező természettel való harmónia szintén lényeges szempont a biofilikus tervezésben. A helyi geológiai jellegzetességeket kiegészítő vagy borostyánnal borított épületek például a természettel való folytonosság érzetét keltik, erősítve az ember és a természet kapcsolatát.

Míg a természet egyes elemei, például a növények és a természetes megvilágítás könnyen integrálhatók a tervezésbe, addig mások, például a vízi elemek jelentősebb erőforrásokat és karbantartást igényelnek.

Továbbá fontos biztosítani, hogy a környezeti elemek úgy épüljenek be, hogy ne károsítsák a természetes ökoszisztémákat, és ne zavarják a helyi környezetet. Például az őshonos növényfajok kiválasztása elősegítheti a helyi biodiverzitást, és megakadályozhatja az invazív fajok terjedését.

Összességében a környezeti jellemzők beépítése alapvető fontosságú a sikeres biofilikus tervezéshez, amely elősegíti az emberi egészséget és jólétet, miközben összeköt bennünket a természeti világgal.

Természetes formák és alakzatok a biofilikus tervezésben

A természetes formák és alakzatok a biofilikus tervezés kritikus elemei, mivel összekötik az embert a természetes világgal, és elősegítik a nyugalom és a jólét érzését. A természet ábrázolása és szimulációja beépíthető az épületekbe, mind belsőleg, mind külsőleg, harmonikus és vizuálisan vonzó környezetet teremtve.

A természetes formák és alakzatok beépítésének egyik módja a növényzetben, fákban és levelekben található minták és motívumok használata. Ezek az elemek beépíthetők az építészeti tervezési elemekbe, például az ablakokba, ajtókba és falpanelekbe.

A biofilikus tervezésben előnyben részesülnek azok a terek is, amelyek a természeti adottságokat szimulálják, vagy a természet áramló, organikus formáit utánozzák. A modern építészetben jellemző egyenes élekkel és derékszögekkel szemben az ívelt vonalakat és formákat felölelő épületek a természeti világgal való folytonosság érzetét keltik.

A helyi geológiát utánzó, vagy akár az élő formákra “véletlenül” hasonlító tervek szintén népszerűek a biofilikus tervezésben. Például egy olyan épület, amelynek homlokzata egy sziklaképződményre hasonlít, vagy egy fa alakját utánzó építmény erős kapcsolatot teremthet a természeti környezettel.

A tervezőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk választott elemek vizuálisan vonzóak és funkcionálisak legyenek, ugyanakkor elősegítsék a természettel való kapcsolat érzését.

A természetes minták és folyamatok bevonása a biofil tervezésbe

A természetes minták és folyamatok a biofil tervezés alapvető elemei, mivel dinamikus és fejlődő környezetet teremtenek, amely összekapcsolja az embert a természettel. A természetben megtalálható tulajdonságok, például a fény vagy a hangok változatossága és részletgazdagsága, az anyagok minőségének időbeli változásai, valamint a tér és a kapcsolat mintázatai javíthatják az épített környezetet, és elősegíthetik a nyugalom és a jólét érzését.

A biofilikus tervezésben a központi fókuszpontok, a világos határokkal rendelkező terek és átjárók, valamint a különböző terek közötti mintázat, kontraszt vagy kapcsolat érzése is előnyös. Emellett az emberek általában az olyan helyeket részesítik előnyben, amelyek a teljesség vagy a teljesség érzetét keltik, még akkor is, ha több különálló részből állnak.

A természetes minták és folyamatok beépítése alapos megfontolást és tervezést igényel. A tervezőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kiválasztott elemek vizuálisan vonzóak és funkcionálisak legyenek, miközben a természettel való kapcsolat érzését is elősegítik.

A fény és árnyék változásait például a természetes megvilágítás és az árnyékoló eszközök, például a túlnyúlások és napellenzők használatával lehet létrehozni. Az anyagok tulajdonságainak idővel bekövetkező változásai, például az időjárás vagy az öregedés, a történelem és a természettel való folytonosság érzetét kelthetik.

A központi fókuszpontok, mint például egy természetes víztükör vagy egy kiemelkedő fa, a környező környezettel való kapcsolat érzetét kelthetik. A világos határokkal rendelkező terek és átjárók a biztonság és a magánélet érzetét kelthetik, miközben fenntartják a kapcsolatot a természettel.

A fény és a tér előnyeinek maximalizálása a biofilikus tervezésben

A fény és a tér a biofilikus tervezés alapvető elemei, mivel elősegítik az emberi jólétet, és a természettel való kapcsolat érzetét keltik. A fény és a tér sokféleképpen beépíthető az épített környezetbe, a természetes és szűrt napfénytől kezdve a fény és az árnyék kölcsönhatásáig.

A természetes fény a biofilikus tervezés alapvető eleme, mivel a természetes környezetet utánozza, és a külvilággal való kapcsolat érzetét kelti. A visszavert fényt a mélységérzet és a vizuális érdekesség megteremtésére is lehet használni, míg a fény manipulálása formák vagy vizuális jellemzők létrehozására egyedi tervezési elemet adhat.

A tér szintén kulcsfontosságú eleme a biofilikus tervezésnek, mivel a nyitottság, a sokféleség és a harmónia érzetét kelti. A tér használata a környező formák és területek meghatározására világos határvonalat hozhat létre a beltéri és a kültéri környezet között, elősegítve a természethez való erős kötődést.

A sokféleség beépítése az épített környezetbe szintén érdekességet teremthet és elősegítheti az emberi jólétet. Például a vizuális és tapintási élmények széles skáláját kínáló terek a felfedezés és a felfedezés érzését kelthetik.

Helyalapú kapcsolatok kiépítése a biofilikus tervezésben

A helyalapú kapcsolatok a biofilikus tervezés kritikus elemei, mivel ezek teremtik meg az ember és a természeti világ közötti kapcsolat érzését. Ez a kapcsolat az erőforrások biztosítására és a biztonságnak a területi ellenőrzésen keresztül történő biztosítására irányuló veleszületett vágyunkban gyökerezik, és ez magyarázza, hogy miért van honvágyunk, vagy miért hiányoznak azok a helyek, ahol jól érezzük magunkat.

A helyi ökoszisztémák, kulturális elemek és anyagok beépítése az épített környezetbe megteremtheti a környezethez való kötődés érzését. Például a helyi anyagok, például a kő vagy a fa használata a természeti környezettel való folytonosság érzetét keltheti, míg a kulturális elemek, például a műalkotások vagy a hagyományos minták beépítése a hely és az identitás érzetét keltheti.

Földrajzi és történelmi jellemzők is beépíthetők a biofilikus tervezésbe, megteremtve a helyi környezettel való folytonosság érzetét. A tájképek, például folyók vagy hegyek, fókuszpontként szolgálhatnak, és erős kapcsolatot teremthetnek a környező környezettel.

A helyhez való érzelmi kötődés az emberek számára a hely feletti gondoskodás érzését kelti, ami elősegíti a fenntartható és felelősségteljes gyakorlatokat. A zöldterületek és az őshonos növényfajok beépítése például elősegítheti a helyi biológiai sokféleséget, és megakadályozhatja az invazív fajok terjedését.

A fejlett ember-természet kapcsolatok jelentősége a biofilikus tervezésben

A fejlett ember-természet kapcsolatok a biofil tervezés kritikus elemei, mivel a természettel való kapcsolatunk alapvető aspektusait tükrözik. Ezeknek a kapcsolatoknak az épített környezetbe való beépítése megteremtheti a biztonság és a védelem érzését, elősegítheti a kíváncsiságot és a felfedezést, valamint a környezetünk feletti teljesítmény és uralom érzését.

A változatosság és a rendszeresség egyensúlya szintén fontos a biofilikus tervezésben, mivel ez a természetes környezetet utánozza, és a harmónia és az egyensúly érzését kelti.

Például a vizuális és tapintási élmények széles skáláját kínáló terek a felfedezés és a felfedezés érzetét kelthetik, míg a szabályos minták és formák az ismerősség és a kényelem érzetét kelthetik.

A biofil tervezésben fontos szerepet játszik a környezetünk feletti teljesítmény és uralom érzésének beépítése is. Például a fizikai aktivitásra vagy szabadtéri felfedezésre ösztönző terek kialakítása a teljesítmény érzését keltheti, és elősegítheti a fizikai és mentális jólétet.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....