A fenntartható építészetre fordított globális kiadások: A jelenlegi helyzet és a kialakulóban lévő tendenciák

fenntartható építészet
 • Olvasási idő:9perc

Miközben a világ az éghajlatváltozás sokrétű kihívásaival küzd, az építészeti ipar kulcsfontosságú válaszúthoz érkezett. Az épületek, amelyeket gyakran csupán az emberi tevékenység hátterének tekintenek, a globális felmelegedés elleni küzdelem kulcsfontosságú csataterévé válnak. 

2024-ben a zöld építési projektek iránti pénzügyi elkötelezettség világszerte elképesztő méreteket ölt, ami azt a növekvő konszenzust tükrözi, hogy épített környezetünknek a változó éghajlat követelményeinek megfelelően kell fejlődnie. A fenntartható építészet felé vezető út a meglévő szerkezetek utólagos átalakításától a legmodernebb anyagok és technológiák alkalmazásáig dinamikus és átalakító jellegű.

Az iparág a hangsúlyt a pusztán működési szén-dioxid-kibocsátásról – amely az épületek napi működtetése során keletkezik – a megtestesült szén-dioxidra helyezi át, amely magában foglalja az építőanyagok életciklusával kapcsolatos összes kibocsátást. Ez a holisztikus megközelítés kulcsfontosságú, mivel törekszünk ökológiai lábnyomunk minimalizálására.

A fa mint elsődleges építőanyag reneszánsza ráadásul a legjobb példája az innovációnak. A faanyagot, amely képes megkötni a szén-dioxidot, egyre ambiciózusabb projektekben használják, a lakótömböktől a magas tornyokig, és ezzel a környezetbarát építés új korszakát hirdeti.

A fenntartható építészet másik sarokköve, az utólagos beépítés egyre nagyobb lendületet vesz, különösen Európában. Itt a hangsúly a meglévő épületek energiahatékonysági korszerűsítésén van, amely nemcsak a kibocsátást csökkenti, hanem a történelmi és kulturális integritást is megőrzi.

A fenntartható építészetre fordított éves kiadások világszerte (2010-2023)
Ez a diagram a fenntartható építészetre fordított éves kiadásokat mutatja világszerte 2010 és 2023 között. Az adatok milliárd USD-ben vannak megadva, és rávilágítanak a fenntartható építési gyakorlatokba történő növekvő beruházásokra. A kiadások jelentős növekedése 2015-ben és 2021-ben figyelhető meg, ami az építészeti és építőipari ágazatban a fenntarthatóság iránti fokozott globális elkötelezettséget tükrözi.
A fenntartható építészetre fordított éves kiadások világszerte (2010-2023)
Ez a diagram a fenntartható építészetre fordított éves kiadásokat mutatja világszerte 2010 és 2023 között. Az adatok milliárd USD-ben vannak megadva, és rávilágítanak a fenntartható építési gyakorlatokba történő növekvő beruházásokra. A kiadások jelentős növekedése 2015-ben és 2021-ben figyelhető meg, ami az építészeti és építőipari ágazatban a fenntarthatóság iránti fokozott globális elkötelezettséget tükrözi.

A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben az átalakulásban. A mesterséges intelligencia (AI), a tárgyak internete (IoT) és a fejlett adatelemzés integrációja optimalizálja az épületek teljesítményét, csökkenti a hulladékot, és pontosabb építési folyamatokat biztosít.

A körforgásos gazdaság elveinek elfogadása tovább hangsúlyozza az ágazat elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt. A tartósságra, újrafelhasználásra és újrahasznosításra való tervezéssel az építészek és építészek csökkentik a hulladék mennyiségét és meghosszabbítják az anyagok életciklusát, így minden projekt a találékonyság és az innováció bizonyítéka.

Ezt a szeizmikus változást nem kizárólag a környezetvédelmi követelmények, hanem a szabályozási keretek és a piaci erők is vezérlik. A kormányok világszerte szigorú politikákat vezetnek be a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására, míg a befektetők egyre inkább előtérbe helyezik az ESG (környezeti, társadalmi és kormányzási) kritériumokat, felismerve a fenntartható eszközök hosszú távú értékét és csökkentett kockázatát.

Mik azok a ESG kritériumok ?

Az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) kritériumok 

A környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási (ESG) kritériumok egy sor olyan, a vállalat működésére vonatkozó szabványt jelentenek, amelyeket a társadalmilag tudatos befektetők a potenciális befektetések átvilágítására használnak. Ezek a kritériumok segítenek mérni egy vállalkozás etikai hatását és fenntarthatósági gyakorlatát.

Környezeti kritériumok

A környezetvédelmi kritériumok azt vizsgálják, hogy egy vállalat hogyan viselkedik a természet gondozójaként. Ezek közé tartoznak:

 • Éghajlatváltozás és szén-dioxid-kibocsátás: A vállalatokat az üvegházhatású gázok kibocsátása és az éghajlatváltozás mérséklésére tett erőfeszítéseik alapján értékelik. Ez magában foglalja a szénlábnyomukat, a megújuló energia használatát, valamint a kibocsátás csökkentésére irányuló kezdeményezéseket a működésük és az ellátási láncuk egészében.
 • Erőforrás-gazdálkodás és hulladékgazdálkodás: Ez magában foglalja a vállalat természeti erőforrásokkal és hulladékkal való gazdálkodását, beleértve a vízhasználatot, a hulladékártalmatlanítási gyakorlatot, valamint a környezeti hatások csökkentésére irányuló erőfeszítéseket az újrahasznosítás és a fenntartható erőforrás-felhasználás révén.
 • Biodiverzitás: A biológiai sokféleség védelme a helyi ökoszisztémákra gyakorolt hatás minimalizálásával és a fenntartható földhasználati gyakorlatok betartásával egyre fontosabbá válik. A vállalatokat ma már a természetvédelmi erőfeszítéseik és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásuk alapján értékelik.

Szociális kritériumok

A társadalmi kritériumok azt vizsgálják, hogy egy vállalat hogyan kezeli a kapcsolatokat az alkalmazottakkal, a beszállítókkal, a vevőkkel és a közösségekkel, ahol működik. A legfontosabb területek közé tartoznak:

 • Munkaügyi gyakorlatok és munkakörülmények: Ide tartoznak a tisztességes bérek, a munkavállalók biztonsága, a munkavállalói jogok és a munkakörülmények. A vállalatoknak magas szintű munkaügyi gyakorlatot kell fenntartaniuk, és biztosítaniuk kell a biztonságos és méltányos munkahelyet.
 • Közösségi szerepvállalás és emberi jogok: A vállalatokat a helyi közösségekre gyakorolt hatásuk és az emberi jogi normák betartása alapján értékelik. Ez magában foglalja a közösségfejlesztési projektekben való részvételüket és az emberi jogi visszaélések elkerülésére irányuló erőfeszítéseiket a működésükben és az ellátási láncokban.
 • Sokszínűség és befogadás: Kritikus fontosságú annak értékelése, hogy a vállalatok hogyan támogatják a sokszínűséget és a befogadást a munkaerőn belül, a nemtől és a fajtól kezdve a szexuális irányultságon át a fogyatékosságig. Azokat a vállalatokat, amelyek szilárd sokszínűségi és befogadási politikát mutatnak be, kedvezőbb megítélés alá esnek.

Irányítási kritériumok

Az irányítási kritériumok a vállalat vezetésével, a vezetői fizetésekkel, az ellenőrzésekkel, a belső ellenőrzéssel és a részvényesi jogokkal foglalkoznak. A fontos tényezők közé tartoznak:

 • Az igazgatótanács összetétele és függetlensége: A vállalatokat az igazgatótanács függetlensége és sokszínűsége alapján értékelik. Ez magában foglalja a független igazgatók kiegyensúlyozott képviseletét és az összeférhetetlenség elkerülését.
 • Vezetői kompenzáció: A vezetők méltányos és átlátható javadalmazási gyakorlata kritikus fontosságú. A vállalatokat aszerint értékelik, hogy a vezetői fizetések mennyire igazodnak a vállalat hosszú távú teljesítményéhez és a részvényesi érdekekhez.
 • Etika és korrupcióellenes küzdelem: A vállalatoknak szilárd irányelvekkel és gyakorlatokkal kell rendelkezniük a csalás, a megvesztegetés és a korrupció megelőzése érdekében. Ez magában foglalja az átlátható jelentéstételt és az etikus üzleti gyakorlatot.

Trendek és szabályozási környezet

 • Növekvő szabályozási követelmények: A szabályozások világszerte egyre szigorúbbak, az EU-ban, az USA-ban és más régiókban új törvények írják elő a részletes ESG-jelentést. Például az EU vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelve (CSRD) és az USA Ujgur kényszermunka megelőzéséről szóló törvénye szigorú követelményeket támaszt a vállalati átláthatóságra és etikai gyakorlatra vonatkozóan.
 • Az ESG integrálása a befektetési stratégiákba: A befektetők egyre inkább beépítik az ESG-kritériumokat döntéshozatali folyamataikba. Ezt a változást az a felismerés vezérli, hogy a fenntartható gyakorlatok jobb hosszú távú pénzügyi teljesítményhez vezethetnek.
 • Fókuszban a biológiai sokféleség és az ellátási láncok: A biológiai sokféleség csökkenése és az ellátási láncok környezeti és társadalmi hatásai egyre nagyobb figyelmet kapnak. A vállalatoktól elvárják, hogy ellátási láncaikat felelősségteljesen kezeljék, biztosítva az etikus munkaügyi gyakorlatot és minimalizálva a környezeti károkat.

Jövőbeli trendek

 • ESG jelentés: A vállalatoknak részletesebb és átláthatóbb ESG-jelentéseket kell készíteniük, hogy megfeleljenek a szabályozó hatóságok és a befektetők növekvő igényeinek. Ez magában foglalja az éghajlati kockázatokra, a társadalmi hatásokra és az irányítási gyakorlatokra vonatkozó átfogó közzétételt.
 • A zöld technológiák elfogadása: A zöld technológiák és a fenntartható gyakorlatok átvételére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az iparágakban. Ez magában foglalja a megújuló energiaforrások használatát, a hatékony termelési módszereket és a fenntartható erőforrás-gazdálkodást.
 • Az érdekelt felek bevonása: A vállalatok egyre szélesebb körben fognak együttműködni az érdekeltek szélesebb körével, beleértve a közösségeket, a munkavállalókat és a befektetőket, annak biztosítása érdekében, hogy ESG-gyakorlataik megfeleljenek a különböző elvárásoknak és hozzájáruljanak a fenntartható fejlődési célokhoz.

Összefoglalva, az ESG-kritériumok átfogó keretet biztosítanak a vállalatok fenntarthatóságának és etikai hatásának értékeléséhez. A szabályozási követelmények szigorodásával, valamint a befektetői és fogyasztói elvárások növekedésével a vállalatoknak prioritásként kell kezelniük az ESG szempontokat, hogy versenyképesek és felelősek maradhassanak a globális piacon.


A fenntartható építészetbe történő világméretű beruházás jelentős és egyre növekszik, ami az építőipar prioritásainak jelentős eltolódását tükrözi. Csak a zöld épületek globális piacának értéke 2024-re mintegy 300 milliárd dollárra tehető, és az előrejelzések szerint a növekvő szabályozási követelmények és a fogyasztói tudatosság miatt folyamatos növekedés várható.

Ez a befektetés magában foglalja mind az új építkezéseket, mind az energiahatékonyság javítását és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó utólagos átalakításokat.

A fenntartható építészetet alakító legfontosabb trendek

Dekarbonizáció és energiahatékonyság

A szén-dioxid-mentesítésre való törekvés továbbra is a fenntartható építészet előterében áll. Az épületek jelentősen hozzájárulnak a globális CO2-kibocsátáshoz, a globális végső energiafelhasználás mintegy 36%-áért és az energiával kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás 39%-áért felelősek.

Ennek kezelése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek mind az üzemeltetési szén-dioxid-kibocsátás – az épületek működtetéséhez felhasznált energiával kapcsolatos -, mind a megtestesült szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, amely magában foglalja az építőanyagok teljes életciklusából származó kibocsátásokat.

Innovatív építőanyagok

A fenntartható anyagok, különösen a fa használata egyre nagyobb teret nyer. A mérnöki fejlődés lehetővé tette, hogy nagy, magas épületeket építsenek fából, amely nemcsak megújuló, hanem szén-dioxid megkötésére is képes. Ilyen például a norvégiai Mjøstårnet és az ausztriai HoHo Vienna, amelyek a fában rejlő lehetőségeket mutatják a magasépítésben.

Utólagos átalakítás és felújítás

A meglévő épületek utólagos felújítása a fenntartható építészet kritikus eleme, különösen az olyan régiókban, mint az Európai Unió, amely a következő évtizedben meg kívánja duplázni a felújítások arányát. A régebbi épületek felújítása az energiahatékonyság javítása érdekében elengedhetetlen az éghajlati célok eléréséhez, és gyakran költséghatékonyabb és környezetbarátabb, mint az új építés.

Technológiai integráció

A fejlett technológiák, például a mesterséges intelligencia, az IoT és az épületinformációs modellezés (BIM) integrációja forradalmasítja a tervezési és építési folyamatokat. Ezek a technológiák pontosabb tervezést tesznek lehetővé, csökkentik a pazarlást, és növelik az épületek működésének általános hatékonyságát. A mesterséges intelligenciát például az energiafogyasztás optimalizálására és az épületrendszerek hatékonyabb irányítására használják.

Körforgásos gazdasági gyakorlatok

A körforgásos gazdaság elveit magáévá téve a fenntartható építészet elősegíti az anyagok újrafelhasználását és újrahasznosítását. Ez a megközelítés nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenti, hanem azt is biztosítja, hogy az épületeket hosszú élettartamra és alkalmazkodóképességre tervezzék.

A vállalatok egyre inkább elfogadják a körkörös üzleti modelleket, amelyek magukban foglalják az újrahasznosítási programokat és a termékek hosszabb használatra való tervezését.

Szabályozási és piaci ösztönzők

A kormányzati politikák és a piaci igények a fenntartható építészet erős mozgatórugói. Az olyan szabályozások, mint az EU éghajlattal kapcsolatos jogszabályai, amelyek a CO2-kibocsátás jelentős csökkentését írják elő, valamint az olyan helyi törvények, mint a New York-i 97-es helyi törvény, amely az épületek magas szén-dioxid-kibocsátását bünteti, a zöldebb gyakorlatok felé terelik az iparágat.

Emellett a befektetők egyre inkább az ESG (környezeti, társadalmi és kormányzási) kritériumoknak megfelelő ingatlanokat részesítik előnyben, felismerve a fenntartható épületekkel kapcsolatos hosszú távú értéket és a csökkentett kockázatot.

Jövőbeli kilátások

A fenntartható építészet pályája az innováció és a beruházások folyamatos növekedése felé mutat. Az éghajlatváltozás kezelésének sürgető szükségessége miatt az építőipar kulcsszerepet fog játszani a globális fenntarthatósági célok elérésében. A szigorúbb környezetvédelmi előírások felé mutató tendencia, a technológiai fejlődéssel és az utólagos felszerelés nagyobb hangsúlyozásával együtt valószínűleg világszerte felgyorsítja a fenntartható gyakorlatok elfogadását.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a fenntartható anyagok felhasználására és a technológia kiaknázására összpontosítva az építészet jövője olyan rugalmas, hatékony és környezetbarát szerkezetek létrehozására irányul, amelyek képesek megfelelni a gyorsan változó világ követelményeinek.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....