A blokklánc hogyan készíti elő az utat az építőipar számára ?

  • Olvasási idő:9perc

Az építőipari ágazat az érdekeltek összetett hálózatával és sokrétű folyamataival nem ismeretlen a kihívásoktól, amelyek gyakran szerződéses viták, fizetési késedelmek és az ellátási lánc hatékonyságának hiányosságai formájában jelentkeznek.

A szerződések új dimenziója "fehérebbé" teheti az építkezéseknél jelentkező anomáliákat
A szerződések új dimenziója “fehérebbé” teheti az építkezéseknél jelentkező anomáliákat
kapcsolódó cikkek


Ezek a hagyományos működési módokban gyökerező problémák nemcsak a költségeket növelik, hanem az építési projektek időbeli ütemezését is meghosszabbítják, következésképpen az ágazat általános termelékenységére és fenntarthatóságára is hatással vannak. 

Ahogy az innovatív megoldások keresése egyre intenzívebbé válik, a blokklánc technológia potenciális megoldásként jelenik meg, amely egy olyan fejlett építőipari közeg ígéretét hordozza magában, amelyet átláthatóság, elszámoltathatóság és racionalizált műveletek jellemeznek. Most egy kicsit a blokklánc-technológia mechanikájába merüljünk el, és tárjuk fel annak átalakító potenciálját az építőipar örökös kihívásainak kezelésében.

Blokklánc-technológia: A lényeg

A blokklánc technológia lényege egy decentralizált, elosztott főkönyv (A blokklánc-technológiában az elosztott főkönyv egy megosztott, szinkronizált adatbázis, amely több helyszínen, régióban vagy résztvevőn keresztül terjed, központi hatóság vagy közvetítő nélkül. A tranzakciókat ellenőrizhető, megváltoztathatatlan módon rögzítik, biztosítva az átláthatóságot, a bizalmat és a következetességet a hálózaton belül. Minden résztvevő hozzáfér a teljes főkönyvhöz, a konszenzus algoritmusok pedig validálják és szinkronizálják az adatokat az összes csomóponton, biztosítva az információk integritását és pontosságát), amely a tranzakciókat sok számítógépen keresztül rögzíti oly módon, hogy az adatok biztonságát és átláthatóságát biztosítja. A lánc minden egyes blokkja tranzakciókat tartalmaz, és miután elkészült, összekapcsolódik az előző blokkal, így alkotva egy láncot.

Algoritmusok gondoskodhatnak a szerződések betartásáról
Algoritmusok gondoskodhatnak a szerződések betartásáról

A blokklánc decentralizált jellege miatt nincs szükség központi hatóságra vagy közvetítőre, ezáltal elősegíti a bizalom szintjét az összes érintett fél között.

Szerződéses viták: A blokklánc megoldása

A szerződéses viták mindennapos, mégis káros valóság az építőiparban, gyakran a szerződési feltételek kétértelműségéből, félreértelmezéséből vagy be nem tartásából erednek. A blokklánc az okos szerződés funkcióival újszerű megközelítést kínál a szerződéskezeléshez.

Az intelligens szerződések (önvégrehajtó szerződések, amelyek feltételei közvetlenül a kódba vannak írva) biztosítják, hogy a megállapodások automatikusan érvényre jutnak, amint a meghatározott feltételek teljesülnek, minimálisra csökkentve a viták lehetőségét. A szerződési feltételek és tranzakciók átlátható, megváltoztathatatlan nyilvántartását biztosítva a blokklánc az elszámoltathatóság és az egyértelműség kultúráját alakítja ki az érdekeltek között.

Az alábbiakban egy szemléltető példa világítja meg a blokkláncszerződés alkalmazását az építőiparban.

Példaforgatókönyv

Tekintsünk egy közepes méretű építési projektet, ahol egy vállalkozó, alvállalkozók és egy beszállító a fő érdekelt felek. Megállapodnak abban, hogy szerződésüket blokkláncon automatizálják a kifizetések racionalizálása és az anyagok és szolgáltatások időben történő szállításának biztosítása érdekében.

Szerződés létrehozása

Az elsődleges szerződést a blokkláncon hozzák létre, amely körvonalazza a munkaterületet, a fizetési feltételeket, a szállítási ütemtervet és a minőségi szabványokat. Minden érdekelt fél egyedi digitális identitással rendelkezik a blokkláncon, ami lehetővé teszi az átlátható kommunikációt és a tranzakciók érvényesítését.

Anyagellátás

A beszállítónak 500 tonna acélt kell szállítania az elfogadott specifikációk és határidők szerint. Egy intelligens szerződés úgy van beállítva, hogy az acél leszállítását és ellenőrzését követően automatikusan kifizetést indít a szállítónak.

Minőségbiztosítás

Egy harmadik fél ellenőrzi a leszállított acél minőségét. Az ellenőrzés eredményei rögzítésre kerülnek a blokkláncban; a kielégítő eredmény elindítja az intelligens szerződést a kifizetés folytatására.

Fizetés végrehajtása

A sikeres ellenőrzést követően az intelligens szerződés önállóan végrehajtja a kifizetés átutalását a vállalkozótól a szállítónak. A fizetési tranzakciót az összes megelőző művelettel együtt rögzítik a blokkláncon, ami megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalat biztosít.

Haladásfigyelés

A blokklánc valós idejű frissítéseket biztosít a projekt előrehaladásáról minden érdekelt fél számára, elősegítve az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
Bármilyen eltérés vagy probléma azonnal orvosolható, mivel a blokklánc egyetlen igazságforrásként szolgál.

Megbeszélés

Ebben a forgatókönyvben a központi hatóságtól mentes blokkláncszerződés biztosítja a szerződéses kötelezettségek azonnali teljesítését. Az intelligens szerződés végrehajtásának autonóm jellege minimalizálja a vitákat, felgyorsítja a kifizetéseket, és növeli a projektmenedzsment folyamat általános hatékonyságát. Ráadásul a blokklánc-nyilvántartások megváltoztathatatlan jellege szilárd alapként szolgál a vitarendezéshez, ha bármilyen vita felmerülne.

A szerződések feltételeit és a végrehajtásokat algoritmusok felügyelik

A szerződési feltételek blokklánc-szerződésbe foglalása nemcsak az érdekelt felek közötti bizalmat határozza meg újra, hanem az automatizálás és az átláthatóság olyan szintjét is biztosítja, amelyet a hagyományos szerződéskezelési folyamatokban eddig nem lehetett látni.

Bár a blokklánc-infrastruktúrába való előzetes beruházás és a szükséges technológiai felkészültség kihívást jelenthet, a racionalizált műveletek, a kevesebb vita és a fokozott bizalom hosszú távú előnyei meggyőzően ösztönzik az alkalmazást.

A blokklánc bevezetése az építőipari szerződéskezelésbe az iparág folyamatos törekvését bizonyítja a hatékonyság, az átláthatóság és a bizalom fokozására. A szerződéses kötelezettségek blokklánc-szerződésen keresztül történő zökkenőmentes végrehajtásának bemutatásával ez a példa rávilágít a technológia azon potenciáljára, hogy a modern, robusztus és vitákkal szemben ellenálló építési projektek sarokköve legyen.

Gyorsított kifizetések: A késedelmi ciklus megtörése

A túlbonyolított bürokrácia és a kézi ellenőrzési folyamatok által súlyosbított fizetési késedelmek megbénítják az építési projektek pénzügyi egészségét. A blokklánc azon képessége, hogy intelligens szerződéseken (az intelligens szerződés olyan számítógépes rendszerrel támogatott szerződés, amely akkor hajtódik végre, ha a szerződésben szereplő összes feltétel teljesült) keresztül automatizálja a fizetési folyamatokat, biztosítja, hogy a kifizetések a meghatározott feltételek teljesülése esetén azonnal elinduljanak, kiküszöbölve a hosszadalmas jóváhagyási láncokat és jelentősen csökkentve a fizetési ciklusidőt.

A kifizetések ilyen gyorsasága nemcsak a pénzforgalmat javítja, hanem kedvező környezetet teremt a projektek időben történő átadásához is.
A blokklánc szerződések létrehozása és kezelése az építőiparban aprólékos vállalkozás lehet.

Egy vállalkozó számára a részletekre való odafigyelés kiemelkedő fontosságú, hogy a folyamat zökkenőmentesen menjen, és a kívánt eredményeket elérje. Íme néhány kritikus apró részlet, amelyre egy vállalkozónak oda kell figyelnie:

Intelligens szerződés logikája, amire figyeljen vállalkozóként

Biztosítsa, hogy az intelligens szerződésbe ágyazott logika pontos, világos és egyértelmű legyen. A cselekvések kiváltásának feltételeinek jól meghatározottnak kell lenniük, hogy megelőzzék az esetleges eltéréseket.

Jogszerűség és megfelelőség

Ellenőrizze, hogy a blokkláncszerződés megfelel-e a jogi követelményeknek és az iparági szabályozásoknak. Célszerű az építési jogban és a blokklánc-technológiában egyaránt jártas jogi szakértőkkel konzultálni.

Hozzáférhetőség és engedélyek

Határozza meg, hogy ki milyen információkhoz férhet hozzá a blokkláncon, és ennek megfelelően állítsa be az engedélyeket. Állítson fel egyértelmű protokollt az engedélyezésre és hitelesítésre.

Ellenőrizhetőség

Biztosítsa, hogy a blokkláncszerződés egyértelmű, megváltoztathatatlan ellenőrzési nyomvonalat biztosítson. Ez kulcsfontosságú az elszámoltathatóság és a lehetséges vitarendezés szempontjából.

Tesztelés

Alaposan tesztelje a blokkláncszerződést ellenőrzött környezetben, mielőtt éles környezetben telepítené. Ennek magában kell foglalnia a különböző forgatókönyvek és váratlan bemenetek tesztelését a robusztusság biztosítása érdekében.

Adatvédelem

Értékelje az adatvédelemre gyakorolt hatásokat, különösen, ha érzékeny vagy személyes adatokról van szó. Alkalmazzon titkosítást és egyéb biztonsági intézkedéseket az adatok védelme érdekében.

Interoperabilitás

Biztosítani kell, hogy a blokkláncszerződés zökkenőmentesen együttműködjön az építési projektben használt egyéb rendszerekkel és platformokkal. Ez kulcsfontosságú az adatcsere és az általános működési hatékonyság szempontjából.

Hibakezelés

Erős hibakezelési eljárások kidolgozása a blokkláncszerződés végrehajtása során esetlegesen felmerülő problémák kezelésére. Ez magában foglalja egy olyan mechanizmus meglétét, amely szükség esetén megállítja vagy módosítja a szerződést.

Oktatás és képzés

Biztosítsa, hogy minden érintett érdekelt fél tájékoztatást kapjon a blokkláncszerződés működéséről, előnyeiről és korlátairól. Ez kulcsfontosságú a zökkenőmentes működés és a felhasználói elfogadás szempontjából.

Költségkihatások

Értékelje a blokkláncszerződések bevezetésének és kezelésének költségvonzatát. Ennek nemcsak a technológiai költségeket, hanem a jogi, képzési és működési költségeket is tartalmaznia kell.

Skálázhatóság

Vegye figyelembe a blokkláncszerződés skálázhatóságát a projekt előrehaladtával. Biztosítsa, hogy képes legyen kezelni a megnövekedett számú tranzakciót és felhasználót.

Karbantartás és támogatás

Hozzon létre egyértelmű protokollokat a blokkláncszerződés karbantartására és támogatására. Ez magában foglalja egy megbízható csapat vagy szakember beállítását az esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelésére.

Külső függőségek

Azonosítsa és értékelje azokat a külső függőségeket, amelyek befolyásolhatják a blokkláncszerződés végrehajtását. Biztosítsa, hogy ezek a függőségek megbízhatóak és biztonságosak legyenek.

Ha a vállalkozó aprólékosan odafigyel ezekre a részletekre, jelentősen csökkentheti a kockázatokat, biztosíthatja a jogi megfelelőséget, és növelheti a szerződéses folyamatok hatékonyságát és átláthatóságát az építési projekten belül, ezáltal kihasználva a blokkláncszerződések nyújtotta összes előnyt.

Hogyan viszonyul az EU a blokklánc-technológiához az építőipar területén ?

Az Európai Unió (EU) egyre nagyobb érdeklődést mutat a blokklánc technológia és annak lehetséges alkalmazásai iránt különböző ágazatokban, köztük az építőiparban is. Az EU vezető szerepet kíván betölteni a blokklánc-technológia területén, és különböző kezdeményezések és finanszírozási programok révén befektet a kutatásba, az innovációba, valamint a blokklánc-infrastruktúra és -alkalmazások fejlesztésébe.

Az egyik figyelemre méltó kezdeményezés az európai blokkláncszolgáltatási infrastruktúra (EBSI), amely Európa-szerte elosztott blokklánccsomópontok hálózatát telepíti a kiválasztott felhasználási esetekre összpontosító alkalmazások támogatására.

Az Európai Blokklánc Partnerség az Európai Bizottsággal együttműködve egy páneurópai szabályozási “homokozót” is tervez az EBSI-n belüli és kívüli felhasználási esetek számára, beleértve az építési projektek szempontjából kulcsfontosságú intelligens szerződéseket.

A rendelkezésre álló információk azonban nem utalnak arra, hogy az EU azt tervezné, hogy a blokklánc-technológiát kötelezővé teszi a nagyobb építési projektek esetében. A blokklánc-technológia elfogadása és szabályozása még fejlődik, az EU különböző projekteken és szabályozási kereteken keresztül vizsgálja a benne rejlő lehetőségeket.

A blokklánc-technológia kötelezővé tételéhez átfogó jogi és szabályozási keretre lenne szükség, amelynek kidolgozása folyamatban van, de még nem véglegesítették.

Úgy tűnik, az EU megközelítése inkább az innováció ösztönzésére és a blokklánc-technológia potenciális előnyeinek feltárására irányul, mintsem a használatának kötelezővé tételére. Elképzelhető, hogy amint a blokklánc technológia kiérlelődik és egyértelmű előnyöket mutat az építési projektek irányításában, az építőipari ágazatban való használatára vonatkozóan határozottabb ajánlások vagy szabályozások születhetnek.

Az ellátási lánc racionalizálása: Átlátható ökoszisztéma

Az építőipar sokrétű ellátási lánca gyakran válik a hatékonyság hiányosságainak melegágyává, ami költségtúllépésekhez és ütemezésbeli csúszásokhoz vezet. A blokklánc átlátható főkönyvi rendszere megkönnyíti az anyagok és berendezések valós idejű nyomon követését, biztosítva, hogy minden fél hozzáférjen a szükséges erőforrások eredetére, minőségére és szállítási állapotára vonatkozó pontos, megváltoztathatatlan információkhoz.

Ez a szintű átláthatóság és nyomon követhetőség fokozza az ellátási lánc koordinációját, csökkenti a hamisított anyagok beszivárgásának valószínűségét az ellátási láncba, és elősegíti az együttműködő, hatékony ökoszisztémát.

Mivel az építőipar a technológiai forradalom küszöbén áll, a blokklánc-technológia felkarolása nem csupán lehetőség, hanem a túlélés és a versenyképesség elengedhetetlen feltétele. A blokklánc bevezetése felé vezető út azonban az összes érdekelt fél közötti koherens megértést és együttműködő megközelítést igényel.

Elengedhetetlen, hogy az iparági szereplők folyamatos tanulásban, kísérleti projektekben és blokklánc-szakértőkkel való együttműködésben vegyenek részt, hogy feltárják a technológia teljes potenciálját, és olyan megoldásokat szabjanak, amelyek az építőipar egyedi igényeihez igazodnak.

A blokklánc-technológia építészeti felépítése képes újraértelmezni az építőipar működési dinamikáját, és ezáltal szilárd alapot teremteni egy olyan jövő számára, ahol az átláthatóság, a hatékonyság és az együttműködés a sarokkövek.

A szerződéses viták, a fizetési késedelmek és az ellátási lánc nem megfelelő hatékonyságának krónikus kihívásainak kezelésével a blokklánc nemcsak a nagyobb nyereségesség és a jó megítélésű hírnév felé nyitja meg az utat, hanem az iparágat is egy technológiailag vezérelt, fenntartható horizont felé tereli.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....