Miért fontos a fenntartható építészet ?

  • Olvasási idő:4perc

A fenntarthatóság olyan divatos szó, amely már számos iparágba beszivárgott. Mivel az építőipar a globális energiafogyasztás egyik fő tényezője, nem meglepő, hogy a fenntartható építészet az épületek és városok építésének egyik fő szempontjává vált.


Kapcsolódó cikkek


Az építészeknek ma már nem csak az a kihívás, hogy olyan terveket készítsenek, amelyek formájukban és funkciójukban is kiemelkedőek, hanem az is, hogy olyan integrált megoldásokat találjanak ki, amelyek figyelembe veszik a környezeti tényezőket.

A jövő építészete a fenntartható építészet
A jövő építészete a fenntartható építészet

Hogy jobban megértsük ezt a koncepciót. Fontos megvitatni, hogy mit is jelent valójában a fenntarthatóság az építészetben.

Mi az a fenntartható építészet ?

A Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottság a fenntarthatóságot olyan fejlődésként határozza meg, amely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk képességét saját szükségleteik kielégítésére.

Ha ezt az összetett fogalmat az építészetre alkalmazzuk, akkor az olyan tervezésre utal, amely egészséges életkörnyezetet teremt, miközben a negatív környezeti hatások, az energiafogyasztás és az emberi erőforrások felhasználásának minimalizálására törekszik.

A fenntartható építészet tükröződik az épület anyagaiban, építési módszereiben, erőforrás-felhasználásában és általában a tervezésben. A tervezésnek emellett elő kell segítenie a fenntartható működést az épület életciklusa során, beleértve annak végső ártalmatlanítását is. Miközben funkcionálisnak és esztétikailag kiválónak kell lennie, a teret a hosszú távú energia, és erőforrás-hatékonyság elérését szem előtt tartva kell megépíteni.

Környezetbarát építőanyagok a helységben
Környezetbarát építőanyagok a helységben

A fenntartható építészetet zöld építészetnek vagy környezetbarát építészetnek is nevezik. Az építészeket arra kéri, hogy okos terveket készítsenek, és a rendelkezésre álló technológiákat használják fel annak biztosítására, hogy a szerkezetek minimális káros hatást gyakoroljanak az ökoszisztémára és a közösségekre.

Ha Ön nem az építőipar világából érkezik, nehéz lehet eligazodni ebben a koncepcióban, ezért ebben a szakaszban egy túlságosan leegyszerűsítő példát kell hozzak.

Képzelje el, hogy van egy telek, amelyről úgy gondolja, hogy megfelelő helyen van ahhoz, hogy felépítse a házát. A probléma azonban az, hogy 100 fát ültettek rá, és ezek a fák az utolsók a fajtájukból.

Ha a fenntarthatóság nem számít, akkor valószínűleg azt fogja tenni, hogy kivágja az összes fát, hogy megtisztítsa a helyet, és az összes faanyagot felhasználja a ház építéséhez – nem törődve azzal, hogy a jövőben senki másnak nem lesz lehetősége ugyanilyen fákat csodálni. Ez a fenntartható építészet ellentéte. A fenntartható építészet a környezeti tényezők figyelembevételét jelenti, és körülbelül ilyen kérdéseket kéne feltenni:

Van-e a közelben olyan földterület, amelyet helyette használhatna ?
Hogyan lehet a fák faanyagának egy részét felhasználni anélkül, hogy az egész ültetvényt teljesen kimerítenénk, hogy mások is részesülhessenek belőle ?
Esetleg mégis megépíthetné a házát ezen a helyen anélkül, hogy az összes fát kivágná ?

Ez csak néhány tényező, amelyet figyelembe kell venni, amikor a fenntartható koncepciót a tervezés és az építés során megközelítjük. A fenntartható építészetnek fel kell ismernie az építkezés helyszínén meglévő természeti erőforrásokat és környezeti feltételeket, és azt, hogy ezeket hogyan lehet beépíteni magába az építkezésbe.

Miért fontos a fenntartható építészet ?

“Az épületek és az építőipar a globális végső energiafelhasználás több mint 35%-áért és az energiával kapcsolatos CO2-kibocsátás közel 40%-áért felelős.”
-ENSZ Környezetvédelmi Szervezet, Globális helyzetjelentés 2017.

Fenntartható építészet a városban is
Fenntartható építészet a városban is

Miközben a metropoliszok folyamatosan terjeszkednek, maga a Föld nem lesz nagyobb. Ez a növekedés óriási hatással van a környezetre, mivel a közösségek új élőhelyeinek kialakításához folyamatosan természeti erőforrásaink hatalmas darabjaira van szükség. A Föld nem egy korlátlan kút, amely képes feltöltődni a modernizáció ütemének megfelelően.

Az ENSZ Környezetvédelmi Világjelentés 2017. évi globális helyzetéről szóló jelentése szerint az építőipar a globális végső energiafelhasználás több mint 35%-áért, és az energiával kapcsolatos CO2-kibocsátás közel 40%-áért felelős. Bár ezek a számok a fenntarthatósággal kapcsolatos nagyobb tudatosságnak köszönhetően alacsonyabbak, mint 2010-ben, még mindig hosszú út áll előttünk 2022-ben.

Egy épület formájának és megjelenésének megtervezése már nem végezhető elszigetelten. Az épületgépészet, az építőanyag és a kivitelezés ma már szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ahhoz, hogy egy épület fenntartható fejlődésnek minősüljön, kényes egyensúlyt kell teremteni az épület formája, funkciója és a környező környezettel való kölcsönhatása között. A fenntartható építészet megvalósítása – akár új, akár régi épületek esetében – környezeti, gazdasági és társadalmi előnyökkel jár.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....