Környezetvédelmi megfontolások az építőiparban

  • Olvasási idő:2perc

A zöld tervezés, vagy zöld intézmény nem csupán az energiahatékony anyagok használatát jelenti, hanem annál sokkal többet. Olyan termékek és rendszerek létrehozását is magában foglalja, amelyek a teljes életciklusuk során csak kis mértékben terhelik a környezetet. Az életciklus a gyártástól a szállításig, a telepítésig, a használatig és az újrahasznosításig terjed.


Kapcsolódó cikkek


A fenntartható fejlődésre, vagy a zöld tervezésre tehát nem csupán célként, hanem folyamatként kell gondolni, ami lehetővé teszi a termék környezeti kérdéseinek, gazdasági és társadalmi hatásainak szélesebb körű értékelését. A termékeket úgy kell tekinteni, mint egyedi egységeket, és mint a környezetükben lévő rendszer részeit, ami a környezetvédelem szempontjából hatékony.

Környezetvédelem

Az építés és az életciklus környezeti kérdéseit figyelembe véve néhányan csak a termékek hulladékelhelyezéssel kapcsolatos kérdéseire összpontosítanak. A termék “használati szakasza” a termék környezetre gyakorolt hatásának akár 90 százalékát is jelentheti. Gondoljunk csak a szigetelésre. Egy termék társadalomra gyakorolt hatásának számos tényezőjét és befolyását kell értékelni és szembeállítani a termék teljesítményével.

A rendszerszemléletű megközelítés lehetővé teszi a termék környezeti hatásának meghatározását az energiafogyasztás szempontjából a termék életciklusának minden egyes állapotában. Kezdve a nyersanyagok földből történő kitermelésétől, a feldolgozáson, gyártáson, előállításon, felhasználáson és végül az ártalmatlanításon, újrahasznosításon vagy újrafelhasználáson keresztül. Az anyagok és termékek szállítása az egyes folyamatlépésekben szintén szerepelnie kell.

Környezetvédelmi megfontolások

A környezetvédelmi megfontolásoknak és az energiahatékonyságnak az épületek tervezésénél a beszerzési kritériumainak részét kell képezniük. Ezt megfelelően egyensúlyba kell hozni más fontos kritériumokkal, mint például a termékbiztonság, az ár, a teljesítmény és a rendelkezésre állás.

Az energiahatékonyságot és a környezeti teljesítményt “rendszer” megközelítéssel kell értékelni, arra összpontosítva, hogy az egyes összetevők hogyan hatnak egymásra az épületrendszerben, és meghatározva azokat a lehetőségeket, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek az energiahatékonyság javítására és az általános környezeti hatások csökkentésére.

A “fenntartható” épületek/termékek kritériumainak megállapítására irányuló folyamatnak tudományos alapokon kell nyugodnia, átláthatónak és nyitottnak kell lennie valamennyi érdekelt fél számára, és figyelembe kell vennie minden új és jelentős információt.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....